Justitie

Ombudsmannen: verbeter voorzieningen opvanglocaties asielzoekers

De verblijfslocaties van asielzoekers die wachten op de start van hun asielaanvraag moeten worden verbeterd. Daartoe roepen de Nationale Ombudsman en de Kinderombudsman dinsdag op in een brief aan het ministerie van Justitie en Veiligheid. Door lange wachttijden bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) zitten asielzoekers lang op locaties die zijn bedoeld voor korte opvang, schrijven Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen en kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer aan staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Migratie, VVD). Er wordt gevraagd om de voorzieningen in deze locaties op hetzelfde niveau te brengen als de voorzieningen in reguliere asielzoekerscentra. In de brief roepen de ombudsman en -vrouw op voorzieningen in zogenoemde ‘pre-pol locaties’ te verbeteren. Deze hebben minder voorzieningen dan normale asielzoekerscentra: volgens de ombudsman is privacy er schaars en is er nauwelijks dagbesteding voor asielzoekers. Ook ontvangen ze geen leefgeld. Negenduizend asielzoekers wachten volgens de ombudsman en -vrouw momenteel tot hun aanvraagproces begint. (NRC)