Datalek bij Donorregister: harde schijven met gegevens orgaandonoren verdwenen

Datalek Twee harde schijven met informatie van donoren die zich tussen 1998 en 2010 aanmeldden of hun inschrijving wijzigden, zijn verdwenen.
In 2019 hadden 6,4 miljoen Nederlanders hun keuze geregistreerd in het donorregister.
In 2019 hadden 6,4 miljoen Nederlanders hun keuze geregistreerd in het donorregister. Foto Frank van Beek/ANP

De persoonsgegevens van orgaandonoren die zich tussen 1998 en 2010 hebben aangemeld of hun inschrijving hebben gewijzigd, zijn mogelijk in verkeerde handen gevallen. Twee externe harde schijven zijn verdwenen uit de kluis van de beheerder van het Donorregister, meldt minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport, CDA) in een brief aan de Tweede Kamer.

Bij het vernietigen van zijn papieren archief kwam de beheerder van het register, het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG), erachter dat de externe harde schijven verdwenen waren met daarop back-ups van alle donorformulieren met registraties en wijzigingen. Het CIBG heeft melding gemaakt van de verdwijning bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Er is volgens minister De Jonge vooralsnog geen indicatie dat derden de inhoud van de harde schijven, die hoogstwaarschijnlijk niet beveiligd waren, daadwerkelijk gelezen of gebruikt hebben.

De gelekte donorformulieren bevatten onder meer de voor- en achternaam, het geslacht, de geboortedatum, adresgegevens, handtekening en het burgerservicenummer van donoren. Ook staat erop óf en welke organen zij willen doneren.

Nieuwe Donorwet

Minister De Jonge schrijft dat hij het „zeer vervelend” vindt dat dit is gebeurd. „Het is uitermate belangrijk dat het publiek, aan de vooravond van het van kracht worden van de nieuwe Donorwet op 1 juli aanstaande, kan vertrouwen op een zorgvuldige en goed beveiligde omgang met persoonsgegevens door het Donorregister”, aldus de minister. „Dat vertrouwen kan door een datalek geschaad worden.”

De Jonge prijst dat het CIBG het kwijtraken van de harde schijven gemeld heeft. „Herstel van vertrouwen begint bij transparantie”, zegt hij. Donoren kunnen bij het callcenter van het CIBG terecht met vragen over het lek.