Brieven

Brieven 10/3/2020

Eu-onderhandelingen

Wees maar hard, Rutte

Ik begrijp werkelijk niet waarom columnisten zoals Caroline de Gruyter er zo’n moeite mee hebben als men in Brussel Nederland niet zo leuk meer vindt wanneer wij voor onze welvaart opkomen (Rutte verspeelt punten in Brussel, 7/3). Elke lidstaat komt in de eerste plaats op voor zijn eigenbelang, daarna komt de Unie. Frankrijk is zo’n beetje de uitvinder van ‘eigen staat eerst’. De Gruyter voelt zich ongemakkelijk wanneer Nederland niet meer het brave jongetje van de klas is en zelfs gaat spijbelen. Maar de EU is geen populariteitsverkiezing.

Covid-19

We zijn te afhankelijk

Terechte wake-up call door Mark van Houdenhoven (Tekort aan medicijnen door coronacrisis vereist centraal ingrijpen, 7/3). Niet alleen de medicijnen, maar ook het testmateriaal komt uit China. Er is nu al een tekort aan testmateriaal om de besmetting met het coronavirus vast te stellen. Met alle gevolgen van dien: er kan niet op tijd getest worden bij patiënten die ervoor in aanmerking komen en er is onvoldoende inzicht over de werkelijke omvang van de epidemie. Je kunt niet weten of iemand corona heeft als je niet kunt testen! Toch doet het RIVM of alles business as usual is. Het wordt tijd dat we onze afhankelijkheid van verre aanvoerlijnen drastisch beperken. Vooral als het om de volksgezondheid gaat.

literatuur

Vertel mij het maar

Pak eens een boek dat niet door DWDD is aanbevolen, schrijft Herman Stevens (7/3). Sinds ik lijd aan PTSS door het onder dwang lezen van W.F. Hermans, kijk ik graag eerst even naar DWDD voordat ik het aandurf om een boek van een Nederlandse schrijver open te slaan.


via nrc.nl

Compensatie Zeeland (1)

Nationaal Museum

De heer Wientjes mag bedenken hoe Zeeland kan worden gecompenseerd voor de gemiste kazerne (Bernard Wientjes gaat bemiddelen voor Zeeland, 7/3). Wat dacht u van het Nationaal Historisch Museum dat ooit gepland maar nooit verwezenlijkt is? Vlissingen is daarvoor de ideale plek. Er is genoeg ruimte. Het is de geboortestad van Michiel de Ruyter, onze beroemdste nationale held. De provincie is het symbool van onze strijd tegen het water waarin een groot deel van onze nationale identiteit is geworteld. Het Deltaplan heeft onze spectaculaire dijken opgeleverd. Bovendien was Middelburg het Nederlandse centrum van de slavenhandel in de 17de en 18de eeuw, ook daar kan op die plek goed bij stil worden gestaan. De toestroom van bezoekers kan het verlies van die kazerne meer dan goed maken.

Compensatie Zeeland (2)

Maak het bereikbaar

Een goede compensatie voor de marinierskazerne: investeer in een hogesnelheidslijn naar Middelburg en Vlissingen. Goed voor Zeeland én voor de Randstad.

Rechters

Schone schijn

In De rechter kan zich in een toga ook verschuilen (7/3) schrijft Folkert Jensma dat rechters geen zin hebben zich te voegen naar de spelling van het Groene Boekje. Dat boekje heeft in zekere zin dezelfde rol voor de taal als het wetboek zou moeten hebben voor de rechtspraak. Dit soort mores is deel van het ophouden van de schone schijn der onafhankelijkheid.

Witte cultuur

Moet plaatsmaken

Van briefschrijver E.J. van Ginkel mogen de kunsten „best een stuk ‘ontwit’ worden”, maar dat in de kunstbijlage meer talentvolle kunstenaars van kleur zijn genoemd dan witte vond hij een „vertekening van de getalsmatige verhoudingen in de maatschappij” (Brieven, 7/3). Zucht. Typisch. In reactie op een eeuwenlange traditie van overheersing, racisme en seksisme was de Nederlandse oplossing jarenlang: één. Eén vrouw in het bestuur, één papadag, één zwarte rol in elk toneelstuk en één potje geld voor multicultureel. Nu dit niet meer voldoet en talenten van alle soorten en maten doorbreken, komt het zelfs heel soms voor dat de rollen zijn omgedraaid. Van Ginkel kan er maar beter aan wennen.