Begraven

Permanente grafrust wordt mogelijk

Vanaf volgend jaar wordt het mogelijk om eeuwigdurend grafrust af te kopen op een van de vijf gemeentelijke begraafplaatsen in Rotterdam. Nu is het alleen mogelijk om een graf te kopen voor 15 of 30 jaar en de termijn na afloop te verlengen. Het ruimen van graven is echter in strijd met de richtlijnen van het islamitische en het joodse geloof. Het kost 12.352 euro om eeuwig begraven te blijven. Een flink bedrag (30 jaar kost 2.064 euro), maar daarmee is ook onderhoud van het gedenkteken voor 100 jaar betaald. Na deze eeuw kan het onderhoud verlengd worden of wordt het gedenkteken verwijderd. De overblijfselen blijven echter in het graf. Daarmee volgt het stadsbestuur de aanbeveling van de ‘taskforce begraven en cremeren voor iedereen’ die de wensen van de verschillende geloofsgemeenschappen en culturen in Rotterdam onderzocht.

Daarnaast gaat de gemeente op zoek naar een plek in Rotterdam voor een islamitische begraafplaats, zegt wethouder Bert Wijbenga (VVD, buitenruimte). „Het college vindt het belangrijk dat iedereen in Rotterdam geboren kan worden, zijn of haar leven kan leiden en uiteindelijk ook begraven kan worden.” De dienst stadsontwikkeling zal een lijst opstellen met geschikte locaties. Wijbenga verwacht deze lijst binnen enkele maanden. De gemeenteraad beslist of daar daadwerkelijk graven komen. Ook onderzoekt de gemeente of er een permanente locatie aan stromend water gevonden kan worden voor uitstrooiïngen voor de hindoegemeenschap.