Brieven

Brieven

Corona

Experts tonen juist rust

De voormalig inspecteur-generaal bij het ministerie van Volksgezondheid, Herre Kingma, vindt dat Nederland een landsdokter nodig heeft, blijkt uit zijn ingezonden brief en uit een interview (2/3 en 4/3). Hij ziet vele gezichten, experts van RIVM en GGD, die namens de overheid het woord voeren over de aanpak van het coronavirus. Naar zijn mening kan de communicatie beter. Mij vallen juist de rust en professionaliteit op die RIVM-baas, prof. dr. Jaap van Dissel, tentoonspreidt wanneer hij op radio en tv uitleg geeft over het coronavirus en alles wat daarmee te maken heeft. Eenzelfde rust en professionaliteit gaan uit van de vele arts-microbiologen die in praatprogramma’s hun mening geven. In het oog springend is hoe goed zij het beleid dat zij voorstaan op elkaar en met de GGD afstemmen. Iedere medisch-epidemiologische crisis heeft zijn eigen kenmerken en karakter. Om daar voorlichting over te geven hebben we niet zozeer een landsdokter nodig, als wel experts die juist van díé crisis verstand hebben. Dat is precies wat nu gebeurt. Laten we achter onze artsen staan die met grote kundigheid en toewijding, gecoördineerd door het RIVM, met elkaar deze epidemie te lijf gaan.

Corona (2)

Skiërs in quarantaine

Ik begrijp de halfzachte houding rond de negenhonderd studenten van de Groningse vereniging Vindicat, op vakantie in Noord-Italië, niet (Wat als die negenhonderd in Italië skiënde studenten straks terugkomen?, 5/3). Gewoon een maandje op een klein Waddeneiland in quarantaine zetten. Die lui lopen zelf weinig risico, en de rest van het land is dan veilig. Of willen we straks tientallen dode Groningers hebben?

Migratie

EU al jaren chantabel

De vluchtelingendeal tussen de EU en Turkije uit 2016, die premier Mark Rutte als toenmalig EU-voorzitter graag op zijn conto schrijft, breekt ons nu op. Tegen betaling van 6 miljard euro zou de Turkse president Erdogan migranten opvangen en tegenhouden. Maar nu heeft Erdogan de poorten naar Europa opnieuw opengezet om nogmaals geld op te strijken. De EU had in 2016 ervoor moeten kiezen om doeltreffende controles aan de Europese buitengrenzen in te voeren, zoals EU-landen met elkaar afspraken in het Verdrag van Schengen. Maar premier Rutte en bondskanselier Merkel hebben de dictator Erdogan namens de EU geprobeerd af te kopen met miljardensteun en de EU daarmee chantabel gemaakt. Rutte was gewaarschuwd, onder anderen door Geert Wilders.

Flaubert

Dat was geen autobus

In het artikel Hier lonkt een samenleving van onaanraakbaren (3/3) van Henri Beunders staat deze zin: „Flaubert kon de slaap niet meer vatten als hij de geur van arbeiders in de voorbijrijdende autobus rook.” Als vaststaand aannemend dat de eerste auto Benz Patent Motorwagen pas reed in 1885 en dat autobussen hier een afgeleide van zijn, voorts dat Flaubert gestorven is in 1880, vloeit hieruit voort dat die schrijver nooit een autobus heeft voorbij zien rijden. Hij heeft wel omnibussen met arbeiders kunnen zien (en ruiken), door paardentractie voortbewogen en niet door een verbrandingsmotor.

Correcties/aanvullingen

Illegale migranten

In het stuk EU en Turkije: hard tegen hard (3/3, p. 4) staat dat er in Turkije vorig jaar 400.000 illegalen binnenkwamen. Dat was niet juist. Het gaat om mensen die illegaal de grens zijn overgestoken en aangehouden werden. Van illegalen is pas sprake als immigranten een asielprocedure hebben doorlopen en afgewezen zijn.

VN-gezant Libië

In VN-gezant Libië stopt ermee (4/3, p. 12) staat ten onrechte dat de vertrekkende Ghassan Salamé een Mauritaanse diplomaat is. Hij heeft de Libanese nationaliteit.