Kabinet: storten granuliet niet schadelijk

Granuliet Diverse onderzoeken tonen volgens het kabinet aan dat het storten van granuliet onschadelijk is. Extra onderzoek moet onrust bij omwonenden wegnemen.
Een onderdeel van Bontrup kreeg eind februari een boete voor het dumpen van afvalstoffen in de Amsterdamse Zanzibarhaven.
Een onderdeel van Bontrup kreeg eind februari een boete voor het dumpen van afvalstoffen in de Amsterdamse Zanzibarhaven. Foto: Aziz Kawak

Het storten van granuliet heeft geen schadelijke gevolgen voor het milieu of de leefomgeving. Om „onrust bij omwonenden weg te nemen” volgt toch een extra onderzoek van een onafhankelijk bureau naar de effecten van het storten van granuliet, een afvalstof die vrijkomt bij het bewerken van graniet en zandsteen. Dat schrijven ministers Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat, VVD) en Stientje van Veldhoven (Milieu en Wonen D66), donderdag in een reactie op de uitzending van tv-programma Zembla over afvalstortingen in een natuurplas in Gelderland.

Volgens het tv-programma loosde steenhandel Bontrup na tussenkomst van de top van Rijkswaterstaat tonnen granuliet in de natuurplas Over de Maas in het Land van Maas en Waal. Zembla stelde dat ambtenaren eerdere verzoeken van Bontrup afwezen wegens zorgen over mogelijke schadelijk effecten. Oud-minister Halbe Zijlstra (VVD), thans directeur bij een onderdeel van bouwconcern VolkerWessels, zou bemiddeld hebben bij de top van Rijkswaterstaat. Die zou uitvoerende ambtenaren onder druk hebben gezet.

Lees ook: Steenbedrijf opnieuw berispt voor illegale afvallozing

De ministers schrijven dat uit diverse onderzoeken blijkt dat het lozen van granuliet - ook gebruikt voor de productie van asfalt - geen schadelijke effecten heeft. De onduidelijkheid over de schadelijke effecten van de stof heeft volgens de kabinetsreactie te maken met een lange, ambtelijke discussie over de kwalificering van granuliet als bouwstof of grond. Als granuliet een bouwstof zou worden, dan heeft dat gevolgen voor waar het materiaal gestort kan worden. Die discussie, die begon in 2018 en waar in oktober 2019 de ambtelijke top een einde aan maakte (granuliet is grond), had eerder moeten worden beëindigd, aldus de bewindsvrouwen.

Uitblijvende duidelijkheid over de status van granuliet was volgens de minister de reden waarom Zijlstra contact zocht met Rijkswaterstaat. „De contacten hebben ertoe geleid dat de interne discussie over granuliet meer aandacht en prioriteit kreeg en werd bespoedigd”, stellen Van Nieuwenhuizen en Van Veldhoven. Geen van de betrokkenen zou druk hebben ervaren, aldus de ministers.