Brieven

Bouwen bij Almere? Onlogisch

Woningbouw

Nieuwbouwwoningen in Almere die deze maand worden opgeleverd.
Nieuwbouwwoningen in Almere die deze maand worden opgeleverd. Foto Bram Petraeus

Dat er in Nederland, en met name in en om Amsterdam sprake is van ernstige woningnood waar vooral mensen met een krappe beurs de dupe van zijn, wordt langzamerhand algemeen ingezien. Noord-Holland kampt met een tekort van ca 80.000 woningen en zal daarnaast tot 2040 nog zo’n 200.000 woningen moeten toevoegen, een opgave waaraan niet voldaan kan worden met uitsluitend binnenstedelijk bouwen.

In het recente Kamerdebat over dit onderwerp werd om die reden door meerdere partijen gewezen op mogelijke locaties in Flevoland. Zo werd door D66 een oud plan uit de kast gehaald om het nog te bouwen Almere Pampus (ca 25.000 woningen) met behulp van een tunnel- of brugverbinding door het IJ-meer te verbinden met IJburg. De daarmee verbonden kosten bedragen tenminste 2,5 miljard ofwel ca 100.000 euro per nieuw te bouwen woning. Deze extreem kostbare verbinding heeft echter geen zin: de intercity brengt reizigers vanaf CS al binnen 20 minuten naar Almere Centrum en er rijdt ook nog een sprinter die de uitbreidingen van Almere bedient. Een autoverbinding heeft al helemaal geen zin want de huidige congestie op de A1 zal zich daarnaartoe verplaatsen en in IJburg grote problemen geven.

Van het landbestuur mag verwacht worden dat het zich niet verliest in dergelijke slecht doordachte ‘snelle’ oplossingen en dat er serieus planologisch onderzoek wordt gedaan naar landelijke verstedelijkingsopties voor de lange, middellange en korte termijn.

Eén van de vragen die als eerste beantwoord moet worden is of er in de naaste omgeving van Amsterdam geen goed te ontsluiten bouwlocaties te vinden zijn waarmee met beperkte kosten en op korte termijn aan de meest urgente woningvraag kan worden voldaan, zonder daarbij het kwetsbare landschap rond de stad in gevaar te brengen. Eén van de opties is het plan PURMER-MEER waarmee de gelijknamige stichting beoogt om het veenweidelandschap van Waterland voor verrommeling te behoeden, door nieuwe woonlocaties boven Amsterdam te concentreren in de Purmer, en mogelijk ook in de Wormer. De locaties hebben elk een capaciteit van ca 25.000 woningen en kunnen worden ontsloten door een vanaf Amsterdam-Noord doorgetrokken Noord/Zuidlijn waarvan de kosten slechts ca 10 tot 15 procent zullen bedragen van de verbinding door het IJ-meer met Almere Pampus. Het niet bebouwde deel van de Purmer wordt in dit plan onder water gezet als recreatieve voorziening die tevens dient als piek- en voorraadberging van oppervlaktewater en als landschappelijke scheiding met de historische IJsselmeersteden Edam en Monnickendam.

Realisatie kan snel en vrijwel emissieloos gebeuren als gebouwd wordt op basis van de bestaande verkaveling van de polders en in houtskeletbouw met geprefabriceerde onderdelen. Daarbij komt dan nog een aanzienlijke bijdrage aan de vermindering van de stikstof-belasting van de omringende Natura 2000-gebieden doordat ca 1.800 hectare landbouwgrond wordt omgezet in woongebied en een binnenmeer.

Prof. Ir Tjeerd Dijkstra Directeur stichting PURMER-MEER en oud-Rijksbouwmeester (1979-1986)

Reageren

Reageren op dit artikel kan alleen met een abonnement. Heeft u al een abonnement, log dan hieronder in.