GroenLinks-Kamerlid Diks had recht op verblijfskostenvergoeding

Diks stond ingeschreven in Leeuwarden, terwijl ze ook in Den Haag woonde. Ze kreeg een vergoeding die hoger was dan wat Kamerleden woonachtig in Den Haag ontvangen.
Foto Sem van der Wal/ANP

Tweede Kamerlid Isabelle Diks (GroenLinks) heeft de verblijfskostenregeling voor Kamerleden niet geschonden. Dit is gebleken uit een onderzoek van de onafhankelijk integriteitsadviseur van de Tweede Kamer. De fractie van GroenLinks had vorig jaar december zelf om het onderzoek gevraagd.

Er waren vragen gerezen of Diks in de jaren 2018 en 2019 wel geheel volgens de regels had gehandeld. De voormalig wethouder van GroenLinks in Leeuwarden woont formeel in deze plaats, maar beschikt net als veel andere elders in het land wonende Kamerleden tevens over een verblijfadres in Den Haag. Voor Kamerleden die van buiten Den Haag komen bestaat een ruimere verblijfskostenvergoeding.

‘Goede wil’

De beschuldiging aan het adres van Diks was dat zij hoofdzakelijk in Den Haag verbleef en nauwelijks in Friesland. Volgens Diks had dit te maken met een ernstige ziekte en een lange herstelperiode die hierop volgde.

De integriteitsadviseur heeft geoordeeld dat Diks niet tegen de Wet Schadeloosstelling heeft gehandeld waarop de verblijfskostenregeling is gebaseerd. Maar om zoals Diks het zelf zegt in een persbericht haar „goede wil” te tonen en „een gebaar” te maken, zal zij het verschil tussen de verblijfskosten in Leeuwarden en Den Haag over de periode maart 2018 en november 2019 terugstorten. Wonen in Leeuwarden levert jaarlijks een vergoeding op van 24.000 euro op, terwijl in Den Haag wonende Kamerleden recht hebben op 8.700 euro.

Volgens Diks leidt de bestaande regeling tot onduidelijkheid. Zij geeft de voorzitter van de Tweede Kamer dan ook in overweging de bepalingen helderder te omschrijven.