Recensie

Recensie Film

Rembrandt op de mond kussen

Documentaire Veel uit Oeke Hoogendijks mooi gefilmde documentaire ‘Mijn Rembrandt’ is bekend, maar het knappe is dat de film de beweegredenen van kunstkopers laat zien.

De met Frankrijk gedeelde aankoop van Rembrandts Marten en Oopjen wordt bekendgemaakt in het Rijksmuseum. Beeld uit de documentaire ‘Mijn Rembrandt’.
De met Frankrijk gedeelde aankoop van Rembrandts Marten en Oopjen wordt bekendgemaakt in het Rijksmuseum. Beeld uit de documentaire ‘Mijn Rembrandt’. Foto Cinéart Nederland

De Schotse hertog van Buccleuch windt er geen doekjes om: Rembrandts portret van een oude lezende vrouw is ‘de krachtigste aanwezigheid’ in zijn kasteel. Later voegt hij eraan toe dat het hem niet zou verbazen als zij zomaar op zou kijken. De hertog spreekt liefdevol over het portret dat hij duidelijk apprecieert en lang bestudeerd heeft. Dan is de Amerikaanse zakenman Thomas Kaplan wat vulgairder. De steenrijke filantroop die een tijdlang elke week een schilderij kocht, geeft toe dat hij Rembrandts portret van een vrouw op de mond kuste toen hij het aankocht. Dat hij zijn kunstbezit onbaatzuchtig aan musea uitleent, spreekt dan weer voor hem.

Lees ook een interview met Oeke Hoogendijk over ‘Mijn Rembrandt’: ‘Ik dacht dat ik klaar was met het Rijksmuseum’

Veel uit Oeke Hoogendijks mooi gefilmde documentaire Mijn Rembrandt is bekend, met name de spannende saga rond de aankoop van Marten en Oopjen en de al dan niet curieuze manier waarop Jan Six jr. – de hoofdrolspeler van deze documentaire – bij de aankoop van ‘Portret van een jongeman’ zijn vriend Sander Bijl buiten spel zette.

Het knappe van Mijn Rembrandt is dat de film impliciet laat zien waarom de ambitieuze Six jr. dit deed. Hij zocht erkenning, vooral van zijn vader maar ook van de kunstwereld. Of zijn geldingsdrang hem veel vrienden opleverde, valt intussen te bezien.