‘Ernstig treuzelen’ kost Athene 3,5 miljoen euro

Deze rubriek belicht elke woensdag kwesties uit het bedrijfsleven waarover de rechter zich onlangs uitsprak. Deze week: Europees recht.

De delta van de rivier Evros, die wordt bedreigd door nitraatvervuiling.
De delta van de rivier Evros, die wordt bedreigd door nitraatvervuiling. Foto Simeon Chatzilidis

Wat te doen met treuzelende lidstaten? Het is een dagelijkse kopzorg voor de Europese Commissie. Neem Griekenland. Dertig jaar geleden spraken de regeringen van alle landen van de Europese Unie met elkaar af de gebieden te inventariseren waarin grond- en oppervlaktewater ernstig werden bedreigd door verontreiniging met landbouwnitraten. Bovendien verplichtten de EU-landen elkaar actieprogramma’s op te stellen om verdere nitraatvervuiling tegen te gaan. In 2010 stelde de Commissie vast dat Griekenland zich niet aan deze afspraken had gehouden. Dat mondde, ondanks tegenstribbelen van Athene, in april 2015 uit in een veroordeling door het Europees Hof wegens niet nakomen van de betreffende Europese milieuwet.

Na een nieuwe inspectie in december 2017 constateerde de Commissie dat Griekenland nog steeds geen actieprogramma tegen nitraatvervuiling had voor de vlakte van Thessalië en het stroomgebied van de rivier de Evros. Daarom stapte ze in april 2019 opnieuw naar het Hof, ditmaal om een boete (van 2.639 euro) en een dwangsom (van 23.753 euro) af te dwingen voor elke dag dat Athene sinds de veroordeling uit 2015 in gebreke was gebleven. Kennelijk maakte dat indruk, want nog geen maand later werden de vereiste maatregelen getroffen. Daarom trok de Commissie het verzoek om een dwangsom in. Een boete achtte ze nog steeds op zijn plaats. Het Hof volgde haar daar vorige week in door alle verzachtende omstandigheden die Athene voor de vertraging had aangedragen naar de prullenbak te verwijzen. Het Hof bestempelde de duur van de inbreuk als „aanzienlijk” en de ernst van het verzuim als bijzonder zwaar” vanwege de risico’s voor milieu en volksgezondheid. Rekening houdend met de Griekse financiële draagkracht legde het een boete van 3,5 miljoen euro op, wat neerkomt op 2.400 euro voor elke dag treuzelen tussen april 2015 en april 2019.

Uitspraak: ECLI:EU:C:2020:133