Meer bouwvergunningen in Rotterdam, landelijk juist daling

Woningen Rotterdam verleende vorig jaar 20 procent meer vergunningen voor nieuwbouw. De ambitie is 50.000 tot mogelijk 75.000 woningen erbij in de toekomst.

In het Wijnhavengebied bij de Nieuwe Maas wordt een woontoren gebouwd: de Terraced Tower (beeld van november 2019).
In het Wijnhavengebied bij de Nieuwe Maas wordt een woontoren gebouwd: de Terraced Tower (beeld van november 2019). Foto Walter Herfst

Het aantal verleende bouwvergunningen in Rotterdam is vorig jaar gestegen, tegen de landelijke dalende trend in. Voor nieuwbouw van zowel huur- als koopwoningen werden vorig jaar in Rotterdam in totaal 1.260 vergunningen afgegeven, ruim 20 procent meer dan het jaar ervoor, blijkt uit recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Landelijk daalde het aantal bouwvergunningen voor nieuwbouwwoningen in 2019 juist met 18 procent tot ruim 57.000 in vergelijking met het voorgaande jaar, zegt het CBS. Het aantal bouwvergunningen is een indicator voor de bouwactiviteit in de nabije toekomst. Tussen de verlening van een vergunning en de oplevering van een huis zit vaak twee jaar.

Dieptepunt

Het dieptepunt van het aantal verleende bouwvergunningen was tijdens de crisis in 2013, toen het niveau daalde tot onder het laagste aantal dat ooit was gemeten. Sindsdien is het aantal vergunningen gestegen, maar de bouwproductie is over zijn piek heen. Ook kampt de landelijke bouwsector met beperkingen door de stikstof- en PFAS-problematiek.

Lees een interview over de hoogste woontoren van Nederland

Als bouwvergunningen voor transformaties van bestaande panden bij nieuwbouw worden opgeteld, ging het in Rotterdam vorig jaar om een totale stijging van 15 procent (2.795 woningen), meldt de gemeente op basis van eigen cijfers. De gemeente wil het ombouwen van bijvoorbeeld kantoren, winkels en oude woningen stimuleren om sneller meer woningaanbod te creëren.

50.000 nieuwe woningen

Volgens de gemeente moeten er tot 2040 in totaal 50.000 woningen bij worden gebouwd in Rotterdam om aan de vraag naar woonruimte te kunnen voldoen. In de Strategische Verkenning Verstedelijking van juni vorig jaar worden zelfs getallen van 65.000 tot 75.000 nieuwe woningen in de toekomst genoemd.

Grote bouwlocaties met concrete plannen tot 2040 zijn onder meer Nieuw Kralingen in Rotterdam-Oost, de Wielewaal en Katendrecht in Rotterdam Zuid, Park Zestienhoven plus diverse woontorens in de Binnenstad. Verder denkt de gemeente aan ‘verdichting’ van de woonstad langs openbaar vervoerstrajecten en -knooppunten, oude haventerreinen en rivieroevers, en braakliggende locaties langs snelwegen en parkranden.

‘Maximale inspanningen’

Deze collegeperiode van begin 2018 tot begin 2022 is de ambitie van het stadsbestuur om te beginnen met de bouw van 18.000 woningen; dat is omgerekend 4.500 woningen per jaar. De richtlijn voor nieuwbouwprojecten is 20 procent sociale woningbouw, 30 procent middensegment, 30 procent hoger segment en 20 procent voor topinkomens.

Tot eind vorig jaar is de bouw van 7.250 woningen gestart, meldt een woordvoerder van de gemeente desgevraagd. Daarmee zit het college op 40 procent van de ambitie, zoals afgelopen najaar in een brief aan de gemeenteraad werd voorspeld. „De huidige stand vraagt om een maximale inspanning van alle partijen”, schreef het college destijds.

De bouwproductie werd vorig jaar geremd door verschillende zaken. Tijdens de crisisjaren zijn weinig nieuwe bouwplannen voor de toekomst gemaakt. Door het aantrekken van de woningmarkt na de crisis stegen de bouwkosten en was er een tekort aan personeel en materialen. Het verdichten van de stad met bijvoorbeeld hoogbouw is complex en duurt vaak lang door bijvoorbeeld bezwaarprocedures. Het geschikt maken van oude haven- en bedrijfsterreinen voor woningbouw is ook tijdrovend en kostbaar.

VVD-wethouder Bas Kurvers (bouwen, wonen en energietransitie gebouwde omgeving) heeft maatregelen genomen om de bouw te kunnen versnellen. Een van die maatregelen is bijvoorbeeld de invoering van unsollicited proposals (ongevraagde voorstellen voor gebiedsontwikkeling). Hierbij kunnen ontwikkelaars zelf plannen indienen, zoals voor het omstreden bouwplan voor zo’n 640 woningen langs het Park en de Euromast.