Plan voor ondergrondse parkeergarage leidt tot onrust Vondelparkbuurt

Talk of the Town / Amsterdam Er ís al sprake van wateroverlast, en al dat bouwen maakt het alleen maar erger. Nu weer een grote ondergrondse parkeergarage: „een rampscenario”.

De bewuste panden in de Van Eeghenstraat waar een parkeergarage onder moet komen.
De bewuste panden in de Van Eeghenstraat waar een parkeergarage onder moet komen. Foto Maarten Eliasar

Bij zware regenval staat de Van Eeghenstraat in de Vondelparkbuurt meteen blank. Bewoners hebben last van wateroverlast in de tuinen, op straat, in de souterrains. Een bewoonster hield tijdens een recente raadscommissie over de grootschalige bouwplannen een emotionele toespraak over „schimmellucht” in de huizen; bewoners moeten „vlonders in de tuinen leggen”.

Een groep van 155 bezorgde bewoners uit de Vondelparkbuurt vreest nu een „rampscenario”, aldus Maarten Eliasar, een van de bewoners. „Tijdens de raadscommissie van 5 februari dreigde het nieuwe bestemmingsplan voor deze buurt als hamerstuk te worden aangenomen. Hierin was de aanleg van een megalomane parkeerkelder opgenomen.” Maar „gelukkig”, zegt hij, had advocaat Lucia Tellegen van kantoor Wieringa Advocaten dat in de gaten, evenals GroenLinks-raadslid Nienke van Renssen.

Statige straat is bouwput

Het gaat om een parkeergarage onder de klassieke, negentiende-eeuwse panden aan de Van Eeghenstraat 94-96-98, grenzend aan het Vondelpark. Eliasar: „Deze ondergrondse bunker komt onder het volledige perceel van het ensemble en moet plaats bieden aan minstens 27 auto’s.” Ook elders in de straat zijn onder panden en tuinen particuliere parkeergarages aangelegd, soms prefab of met behulp van damwanden diep in de grond. De aanleg van de ondergrondse parkeergarage heeft tot gevolg dat er beduidend meer auto’s door de Vondelparkbuurtstraten gaan rijden.

Ook worden er panden gesloopt, waaronder nummer 70, en oogt de eens statige straat nu als een bouwput. Historische elementen als glas-in-loodramen verdwijnen uit de panden. Ondanks dat de bewonersgroep regelmatig bij voorzitter Sebastiaan Capel (D66) van stadsdeel Zuid en bij de gemeente heeft geklaagd over bouwoverlast, worden hun bezwaren niet gehoord. De gemeente spreekt van „bouwdynamiek”.

Lees ook: Het is oorlog in de Vondelstraat. De buurman verbouwt

„We vragen ons af waarom stadsdeel Zuid en ook de gemeente geëngageerder zijn met de projectontwikkelaars dan met de bewoners”, aldus Maarten Eliasar en Jeanne van Bruggen, die samen optreden als woordvoerders namens die laatste groep.

Desastreus effect op grondwater

De aanleg van de ondergrondse garages heeft op de grondwaterhuishouding een gebleken desastreus effect: het zijn barrières die de natuurlijke waterstromen blokkeren. Vanaf de kant van De Lairessestraat loopt water via de Van Eeghenstraat naar het Vondelpark, en stuit dus op de betonnen wanden. Hierdoor ontstaat overlast, het water kan niet weg.

In een tijd dat Amsterdam zich voorbereidt op klimaatverandering en vaker voorkomend extreem weer met wateroverlast tot gevolg, wekt de aanleg van deze ondergrondse parkeerkelders bevreemding. In het gemeentelijk rapport Grondwatereffecten van onderkeldering in Amsterdam (13 maart 2019) staat bij de Van Eeghenstraat en omgeving zelfs „urgent tot zeer urgent”.

Capel laat desgevraagd weten dat „het geotechnische bureau Fugro tot de conclusie is gekomen dat de kelder mogelijk beperkte invloed zal hebben op de grondwaterstanden. Dit onderzoek is getoetst door Waternet en akkoord bevonden. Er worden geen nadelige gevolgen voor de omgeving verwacht. Bovendien verdwijnen de auto’s uit het straatbeeld en komt groen ervoor in de plaats.” Capel zegt „de zorgen van de bewoners te delen en wil de ‘bouwwoede’ beperken”.

Er moet een beleid komen dat de negatieve effecten van kelderbakken voorkomt. Het Vondelpark is nu al drijfnat

Nienke van Renssen raadslid GroenLinks

Raadslid Van Renssen vindt het beleid van Zuid niet ver genoeg gaan en diende al in november 2018 een motie in waarin zij bepleit „dat de openbare ruimte en terreinen van particulieren niet verder mogen verstenen en vooral klimaatadaptief moeten zijn”. Ook heeft zij in dat jaar om beleid gevraagd „dat de negatieve effecten van kelderbakken voorkomt. Het Vondelpark is nu al drijfnat.”

Advocaat Lucia Tellegen, die de bewonersgroep van de Van Eeghenstraat representeert, is van mening dat „het college voor groen en klimaatbestendig staat en bescherming van cultuurhistorische waarden nastreeft. De concrete besluiten die het stadsdeel nu neemt, druisen daar tegenin. De verdere verstening die daardoor plaatsvindt is definitief. Men moet bedenken dat in een stad niet altijd alles mogelijk is.”

Reageren

Reageren op dit artikel kan alleen met een abonnement. Heeft u al een abonnement, log dan hieronder in.