Brieven

Brieven NRC Handelsblad 27/2/2020

Vaderlandse historie

Niet zo fatalistisch

Het argument van Max van Duijn dat „alles van toen” naar „moderne maatstaven gemeten wordt” is fatalistisch (Vaderlandse geschiedenis afschaffen? Niet doen, Leiden, 24/2). Volgens hem zou er een ideologische ‘sloophamer’ en ‘beeldenstorm’ door ons verleden gaan. Het herschrijven van onze geschiedenis is echter het resultaat van voortschrijdend historisch inzicht waarvan de naamsverandering van de Leidense leerstoel deel is. ‘Nederland’ is altijd zowel het product als de producent van mondiale ontwikkelingen geweest, niet in de laatste plaats vanwege koloniale structuren. Zo ontstond het Nederlands kolonialisme deels als reactie op de Tachtigjarige Oorlog maar waren overzeese gebieden ook een factor van belang in het winnen van diezelfde oorlog. Niet het ‘vaderland’ maar globale processen vormden de kraamkamer van Nederland. Geschiedenis zou altijd met haar tijd mee moeten gaan. Zoals Huizinga zei: „Geschiedenis is de geestelijke vorm waarin een cultuur zich rekenschap geeft van haar verleden.” Het dubieuze predicaat ‘vaderlands’ zal weinig aan deze rekenschap kunnen bijdragen.


masterstudent geschiedenis,

Engelstalig onderwijs

Nederlands als het kan

Aanvankelijk voorstander van tweetalig onderwijs, krijg ik steeds meer bedenkingen (Méér, méér, méér verengelsing graag, 24/2). Niet alleen vraagt dat veel van de docent, maar ook de acceptatie(graad) van de leerlingen moet niet veronachtzaamd worden. Het Engelstalig proefschrift dat ik zojuist heb doorgeworsteld staat bol van vakjargon, wat een nagenoeg onleesbare Nederlandse samenvatting oplevert: zowel het jargon als de Engelse ‘structuur’ bemoeilijken het lezen. Engels is kortom verwoestend voor het Nederlands. Laten we ons daarom houden aan: Nederlands als het kan, Engels als het moet. Of: als regel Nederlands, Engels als uitzondering. En ook daarvoor bestaan de spreekwoordelijke uitzonderingen.

Koninklijk ontbijt

Ingehuldigd

Zou columnist Marcel van Roosmalen (Smakelijk eten, 21/2) niet weten dat een vorst in Nederland niet wordt gekroond maar ingehuldigd?

Van het gas

Isoleren is beter

Het is heel verstandig om de kreet ‘Van het gas af’ te plaatsen in de context van het totale energieverbruik in Nederland (Alle gebouwen van het gas – is dat in 2050 gelukt?, 22/2). De industrie gebruikt veel meer energie dan particuliere huishoudens, en daarvan gaat slechts een klein deel naar verwarming door gas. Het is dus veel verstandiger om huizen sterk te gaan isoleren in plaats van ons fijnmazige gasnet naar de sloop te brengen. We maken ons druk om de splinter en vergeten de balk!

recensieBolletjes

Waarom geen vijf?

Bolletjes bij een recensie hebben voordelen: in één oogopslag zie je de waardering. Nadeel: nuances ontbreken. De recensie van Die Frau ohne Schatten (Nézet-Séguin legt vele schakeringen bloot, 25/2) toont het dilemma. De dirigent „blies in De Doelen het publiek omver” en liet „stemmen en instrumenten prachtig samenvloeien”. „De acterende zangers zogen het publiek mee”, en ten slotte: „Ga dat horen en zien.” Mijn vraag: om welke reden is het laatste van de vijf bolletjes weggelaten?

Correcties& aanvullingen

Ruimtevlucht

In de necrologie van de wiskundige Katherine Johnson (Vrouw die mannen naar de maan stuurde, 24/2, p. 7) staat dat ze rekende aan de vlucht van Alan Shepard, de eerste Amerikaan in de ruimte. Die vlucht was niet in 1959, maar in 1961.

John Lucas

In het artikelGemiddeld misdaadjaar in Amsterdam (25/2, p. 10) wordt de Amsterdamse hoofdofficier van justitie per abuis Frank Lucas genoemd. Dat klopt niet: hij heet John Lucas, zoals ook eerder in het stuk staat vermeld.