Brieven

Brieven

Foto Robin Utrecht/ANP

Leuk, de kaarten met de verbreiding van zonnepanelen en kaarten met energieverbruik (Bekijk op welke daken in Nederland er zonnepanelen liggen, 22/2) in NRC en op nrc.nl. Je ziet meteen dat de historische binnensteden van Utrecht en Amsterdam er heel slecht uitkomen. Naast de kaarten staat een artikel over verduurzaming van monumenten (De energietransitie van rijksmonument Meermansburg). Er mag niet veel. Eigenlijk is dat toch erg dom. Toen de Utrechtse binnenstad in de Middeleeuwen door branden geteisterd werd, werd het verplicht om hoge schoorstenen te maken, houten gevels door stenen te vervangen, en strodaken om te zetten in daken met pannen. Aan alle huidige monumenten is van alles allang dus niet origineel meer! Toen was brandwering het meest urgente probleem, nu is energiebesparing urgent. Zonnepanelen op een monument hoeven niet te betekenen dat een monument wordt aangetast: je kunt bijvoorbeeld zonnepanelen in de kleur van het dak toestaan, driedubbel glas met roedeverdeling toestaan en nog zo het een ander. Het zien van het verleden van monumenten is leuk, maar ze hebben ook een heden. En ook dat mag je best zien.