Arbeidsmarkt

Akkoord over verplichte verzekering arbeidsongeschiktheid zzp’ers

De sociale partners hebben op hoofdlijnen een akkoord bereikt over de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor zzp’ers. Dat bevestigen ingewijden woensdag aan NRC na berichtgeving van Het FD. De premie, die inkomensafhankelijk is, bedraagt waarschijnlijk maximaal 200 euro bruto per maand. De verzekering dekt maandelijks maximaal 1.650 euro bruto. Het gaat nog wel om een conceptakkoord, dus de bedragen kunnen veranderen, vertellen bronnen.

De Stichting van de Arbeid, waarin de werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland, LTO en de vakbonden FNV, CNV en VCP samenkomen, leggen het akkoord deze week voor aan hun achterban. De stichting wil het akkoord volgende week presenteren aan minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, D66).

Deel van de afspraken is ook dat de uitkering van verzekerde zzp’ers na één jaar arbeidsongeschiktheid ingaat. De zelfstandigen kunnen ervoor kiezen meer premie te betalen om deze periode te verkorten tot een half jaar.

Pensioenakkoord

De nieuwe verzekering wordt uitgevoerd door uitkeringsinstantie UWV. Daarnaast kunnen zzp’ers een aanvullende verzekering afsluiten bij commerciële verzekeraars om zo een hogere dekking te krijgen. Om de wachttijd te overbruggen, is aansluiting bij een broodfonds een optie. Momenteel hebben vier op de tien zzp’ers een AOV, blijkt uit de meest recente cijfers van het CBS.

In het vorig jaar gesloten pensioenakkoord staat dat zzp’ers verplicht zijn een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. De sociale partners bereikten lang geen overeenstemming over de hoogte van de uitkering en premie, die door zzp’ers volledig zelf moet worden betaald. Ook werknemers zijn verzekerd voor arbeidsongeschiktheid via het UWV. Hun werkgever betaalt hen eerst twee jaar door en daarna krijgen ze een WIA-uitkering ter hoogte van 70 of 75 procent van hun laatstverdiende loon. (NRC)