Brieven

Brieven

Foto Jasper Juinen

Het vogelgriepvirus maakt geen onderscheid tussen beroepsmatig of hobbymatig gehouden pluimvee. Waarom de overheid met de ophokplicht, die sinds 12/2 van kracht is voor commercieel gehouden pluimvee, dan wel? Pas nadat op 10/2 in het Duitse Bretzfeld – 300 kilometer van de Nederlandse grens – bij een hobbyist vogelgriep is vastgesteld, is in Nederland de ophokplicht van kracht. Veel wilde watervogels zijn drager van een virus, zonder dat ze er zelf ziek van worden. Als de kolganzen gakkend overvliegen, slaat mij de angst om het hart: als ze maar niet poepen waar mijn kippen buiten lopen! Als vogelgriep geconstateerd wordt bij gehouden pluimvee in Nederland, wordt op het getroffen bedrijf én in een straal van 1 kilometer daaromheen al het pluimvee afgemaakt. Als iemand binnen een straal van 1 kilometer rondom mijn bedrijf hobbymatig pluimvee houdt (tot maximaal 249 dieren geldt als hobby) is dat een reële bedreiging voor mijn 40.000 legkippen. Als bij een hobbyist vogelgriep wordt aangetroffen, kan dat mijn kippen de kop kosten. En misschien wel mijn bedrijf. Door de ophokplicht alleen aan commercieel gehouden pluimvee op te leggen, wordt de voordeur gebarricadeerd, maar staat de achterdeur open. Hobbykippen moeten ook zo snel mogelijk naar binnen. Elke dag telt!


pluimveehoudster in