Opinie

Puntjes die Baudet blijkbaar is vergeten

Tom-Jan Meeus

Laatst raadde FVD-Kamerlid Hiddema partijleider Baudet aan te „stoppen met die Twitterfabriek”. De jongeman luisterde niet, en gooide er zondag na Buitenhof zomaar een ultimatum uit: er kwam een kort geding als Buitenhof niet rectificeerde. In de uitzending zei presentator Natalie Righton dat Baudet vorige week in de Kamer claimde dat „de EU een vooropgezet plan heeft om het blanke Europese ras te vervangen voor Afrikaanse migranten”. Volgens Buitenhof ging het om correcte parafraseringen van Baudet en andere politici – waarna FVD een gang naar de rechter aankondigde.

Nu kon Baudet ook op dit punt wel advies van fractiegenoot Hiddema gebruiken. Hiddema eiste in 2014 rectificatie van cartoonist Ruben L. Oppenheimer, nadat hij in de Limburgs pers de typering ‘louche advocaat’ voor Hiddema hanteerde. De rechter veroordeelde de cartoonist tot rechtzetting. Maar het Gerechtshof oordeelde in 2015 dat „de vrijheid van meningsuiting zwaarder weegt dan de eer en goede naam van Hiddema”. Interessant, gezien Baudets huidige zaak. Die uitspraak is trouwens ook in lijn met het officiële FVD-standpunt over vrijheid van meningsuiting: behalve oproepen tot geweld „hoort alles toegestaan te zijn”, aldus de partij. Baudet verkondigde dit eind 2016 ook in een NRC-column. Blijkbaar was hem dit zondag even ontschoten.

Verder dwingt een kort geding over deze kwestie de rechter ertoe de bedoeling van de wetgever te interpreteren: de rechter moet nu bepalen waar de vrijheid van meningsuiting begrensd wordt. Het type ‘inmenging in politiek’ door rechters waar Baudet zich de laatste maanden met grote woorden tegen keerde. Kennelijk ook vergeten.

Baudets letterlijke uitspraken van vorige week verschillen wel van de samenvatting van Buitenhof. Baudet sprak niet over „ras”. Maar in de Kamer herhaalde hij dat de EU moedwillig migranten uit Afrika laat komen om „de nationale identiteit te verzwakken”. Hij claimde opnieuw dat de EU bedoelingen heeft die eerder Napoleon en Hitler hadden. Hij sprak al in 2015 de voorkeur uit dat Nederland „dominant blank” blijft. En onlangs twitterde hij een verzinsel, waarbij hij kaartcontroleurs van NS valselijk presenteerde als „Marokkanen” die vriendinnen „lastigvielen”.

Iedereen heeft recht op zijn eigen lichtgeraaktheid. Maar wie zo lichtzinnig onbewezen stellingen over bedoelingen van politieke opponenten verspreidt, en verzinsels over onschuldige mensen, wie zo stellig is over het belang van vrijheid van meningsuiting en de niet-inmenging van rechters in de politiek, die zou je wel wat bescheidenheid gunnen bij het aanklagen van andermans uitspraken. En inderdaad: die kan om te beginnen misschien beter ‘stoppen met die Twitterfabriek’.

Tom-Jan Meeus (t.meeus@nrc.nl; @tomjanmeeus) schrijft op deze plek een wisselcolumn met Lotfi El Hamidi.