Brieven

Brieven nrc.next 25/2/2020

Blockbusterverslaving

Laat museum stil zijn

Wat bezielt musea om steeds weer bovenmatig veel energie en geld te steken in publiekstrekkers die vooral de verzekeraars veel inkomsten opleveren? Mijn sympathie gaat dan ook naar Meta Knol, directeur van De Lakenhal in Leiden, die die vraag stelt en ook een antwoord heeft (Stop de blockbusterverslaving, 22/2). Ik houd van musea waar je niet over de hoofden hoeft te lopen. Om van cultuur te genieten moet je er een band mee ontwikkelen en dat gebeurt niet bij ‘blockbusters’. Pieter de Hoogh in Delft, waar met timeslots werd gewerkt, heb ik niet gezien. Ik heb een hekel aan zulke beperkingen van mijn vrijheid. Mag er in een museum nog iets van stilte zijn?

Hertzberger (1)

Schrijf zelf eens Engels

Graag méér verengelsing bij de universitaire opleidingen, roept Rosanne Hertzberger (22/2). De verengelsing van onze universitaire opleidingen is al in volle gang, maar het niveau is soms tenenkrommend. Dat kan niemand helpen, vrijwel geen van de docenten of studenten heeft Engels als moedertaal. Laat Hertzberger haar column de volgende drie keer eens in het Engels schrijven. Dan moet zij, om op haar eigen sprankelende niveau te blijven, bijvoorbeeld een columnist als Bagehot van The Economist evenaren qua woordkeus en taalvaardigheid. Is zij daartoe bereid? Zo nee, waarom dan wel verwachten van onze studenten en docenten dat zij op academisch niveau Engels gebruiken?

Hertzberger (2)

Engels maakt ongelijk

Rosanne Hertzberger heeft gelijk wanneer ze schrijft dat het Nederlands „een stevig gevestigde en geïnstitutionaliseerde taal” is (22/2). Juist daarom is het onverantwoord om nóg meer universitaire opleidingen volledig Engelstalig te maken, zoals ze wenst. Uit onderzoek blijkt dat goede kennis van het Nederlands van belang is bij 94 procent van de banen in het Nederlandse bedrijfsleven. Universiteiten moeten studenten dus voorbereiden op de Nederlandstalige maatschappij die het gros van hen te wachten staat. Hun taalbeheersing moet naar het academische niveau worden getild, zodat ze in hoogwaardig Nederlands (over hun vak) kunnen spreken en schrijven. Zeker voor taalzwakke en kansarme studenten zal verdere verengelsing van opleidingen slecht uitpakken: zij zullen verder op achterstand staan in een grotendeels Nederlandstalige arbeidsmarkt en samenleving. De veelal volledig Engelstalige bacheloropleidingen zouden dus voor minstens de helft weer in het Nederlands onderwezen moeten worden


bestuurslid Beter Onderwijs Nederland

EU-begroting

Remmer in vaste dienst

„Onze positie is bekend dus er valt voor mij niets te onderhandelen”, zei premier Rutte bij het begin van de EU-top over een nieuwe begroting. (Verdeeldheid zo groot dat de vraag is hoe het verder moet, 27/2). Zo doet de premier de EU en nederland geen goed. Alle signalen wijzen juist op de noodzaak van een krachtige, gezamenlijke aanpak. Daarvoor moet voldoende geld beschikbaar komen. In plaats van remmer in vaste dienst zou Nederland zich daarvoor moeten inzetten.

Sprinkhanenplaag

Eet ze als gamba’s

Waarom worden sprinkhanen niet opgegeten in de landen waar ze steeds terugkeren? Ze lijken erg op garnalen. Even op de grill en dan met guacamole of rouille. Zouden de mensen daar het al hebben geprobeerd of moet iemand een tip geven?

Correcties/aanvullingen

Verkeerde auteur

De auteur van de brief Blijf dan weg (15/2, p. 10) is niet G. Beydals, maar C.L. van der Poel.

Aanleg zonnepanelen

In het artikel ‘Die zonnepanelen kómen er’ (24/2, S10-11) stond dat Siert van der Laan, oud-voorzitter van VV Nieuw Buinen, voor een ontheffing van het stroomnet door Enexis doorverwezen werd naar de ACM. Dat is onjuist. Van der Laan werd door Enexis terugverwezen naar minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat, VVD).