Brieven

Brieven

Foto Arjan de Jongh/NRC

„Als Zeeuwen een tunnel willen, dan bouwen ze een tunnel en betalen ze die zelf”, stelde VVD-er André Bosman tijdens het Kamerdebat over de marinierskazerne die niet naar Vlissingen kwam. Hij sprak vol trots, maar zei niet dat Zeeuwen, afhankelijk van de Westerscheldetunnel, het een schande vinden dat ze tol moeten betalen. Voor deze tunnel tussen Zuid-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen betalen Zeeuws-Vlamingen al zeventien jaar tol om bij voorzieningen te geraken die ‘aan de overkant’ zijn geconcentreerd: onderwijs, gespecialiseerde zorg, rechtspraak, dat bezoekje aan oma, sporten, theaterbezoek, ziekenbezoek, om politiek te bedrijven en te werken. Tol dus op de vrijheid je te verplaatsen. Het vertrek van voorzieningen kun je niet terugdraaien. Wat wel kan, is Zeeuwen onderling meer gelijke kansen en basisrechten bieden, en dat begint met het tolvrij maken van de tunnel. De enige aandeelhouder van de renderende firma die de tunnel exploiteert, de armlastige provincie Zeeland, zal die wens niet uiten. Tunnelgebruikers hopen dat het Rijk voortouw neemt en het goede doet. Wij vragen om gelijke kansen, basisrechten en vrijheden, een basis die de nationale overheid ons allen in Nederland zou moeten bieden, waar elke Nederlander zijn bestaan op moet kunnen bouwen; tolvrij.