Bedrijven moeten het dubbele investeren om ‘Parijs’ te halen

Klimaatschade Bedrijven investeren volop om hun CO2-uitstoot naar beneden te krijgen. Maar een verdubbeling is nodig om te voldoen aan ‘Parijs’.

Palmolieproducent in Sarawak, Maleisië.
Palmolieproducent in Sarawak, Maleisië. Foto Pascal Maitre/Hollandse Hoogte

Eerst het goede nieuws voor het klimaat. Bijna negenhonderd grote Europese bedrijven hebben in het afgelopen jaar 124 miljard euro gestoken in maatregelen die de uitstoot van CO2 moeten beperken. En dan het minder goede nieuws: deze bedrijven, zoals bijvoorbeeld energie-, staal- of autoproducenten, hadden eigenlijk het dubbele moeten investeren om het geleidelijk mogelijk te maken dat de industrie in 2050 uitstootvrij is.

Dat zijn de conclusies van een dinsdag gepubliceerde studie van het Britse Carbon Disclosure Project (CDP) dat voor het eerst op grote schaal het klimaatbeleid van bedrijven in kaart brengt. Vorig jaar vormden de ‘groene’ investeringen ruim 12 procent van de totale investeringen, en dat aandeel zou eigenlijk een kwart moeten zijn.

Veel investeringen hadden betrekking op elektrisch transport (43 miljard euro), hernieuwbare energie (16 miljard) en energienetwerken (15 miljard). Bedrijven in Duitsland lopen met ruim 44 miljard aan low carbon investments voorop, gevolgd door Spanje (38 miljard) en Italië (24). Britse bedrijven zitten met een totaal van 4 miljard aan investeringen in de achterhoede.

Staal en cement

De 882 onderzochte bedrijven spelen volgens CDP een vitale rol bij het behalen van de doelstellingen van het akkoord van Parijs. Daarbij gaat het erom de opwarming van de aarde zoveel mogelijk te beperken. Het streven is maximaal 1,5 graad en daarvoor is het noodzakelijk dat de CO2-uitstoot in 2030 (ten opzichte van 1990) halveert en dat de uitstoot in 2050 naar bijna nul is teruggebracht. Die doelen staan ook centraal in de Green Deal van de Europese Unie die de komende maanden gestalte moet krijgen.

Bedrijven die actief zijn in de productie van staal, chemische producten en cement, moeten volgens CDP met nieuwe oplossingen voor een doorbraak zorgen, maar zover is het nog niet. Deze sector is volgens de Britse ngo goed voor 38 procent van de uitstoot, maar neemt slechts 5 procent van de groene investeringen voor zijn rekening. Met name de investeringen in het hergebruik en opslag van CO2 (CCUS) en in waterstof zijn bescheiden. Daarbij gaat het om 0,2 en 0,1 procent van alle investeringen.

Zes Nederlandse bedrijven krijgen hoogste waardering, waaronder Philips en BAM

De onderzochte bedrijven zijn alle genoteerd aan een beurs en vormen gezamenlijk driekwart van de beurswaarde van het bedrijfsleven in de Europese Unie. Ook zorgen zij gezamenlijk voor zo’n 75 procent van de uitstoot binnen Europa.

Los van de gevolgen voor mens en natuur, constateert CDP, zijn de financiële consequenties enorm. „Een warmere wereld doet ongelofelijk veel schade aan de economie en de maatschappij”, stelt Steven Tebbe die verantwoordelijk is voor de Europese tak van CDP. „Het verschil in schade tussen opwarming met 1,5 en met 2 graden wordt geschat op 15.000 miljard euro, iets meer dan het bbp van de Europese Unie.”

Los van de schade zorgt de klimaatproblematiek volgens CDP ook voor commerciële kansen. Goederen en diensten die leiden tot minder uitstoot zouden een marktpotentie van 1.200 miljard hebben. „En de kosten om die mogelijkheden te realiseren liggen op slechts 192 miljard euro”, aldus Tebbe.

Lees ook dit profiel van de nieuwe topman van BP, die fors wil vergroenen: De aangekondigde koerswijziging bij BP is zonder weerga

CDP verkrijgt zijn data via enquêtes bij de betrokken bedrijven, waarbij ditmaal werd samengewerkt met consultant Oliver Wyman. De bedrijven werden beoordeeld op het gebied van klimaatbeleid, watergebruik en het omgaan met bossen. Dat laatste heeft bijvoorbeeld betrekking op het gebruik van palmolie en soja. Frankrijk zag 27 bedrijven beloond met de hoogste score (A) op een van de gebieden, terwijl Nederland zes goed presterende ondernemingen telt. Daarbij gaat het om BAM, ING, KPN, Philips, Signify en het half-Nederlandse Unilever.

De bijna negenhonderd Europese bedrijven rapporteerden dat zij vorig jaar 24 miljard euro investeerden in initiatieven die direct tot minder CO2-uitstoot moeten resulteren. Dat levert naar verwachting een besparing van 2.400 megaton uitstoot op. De kosten, 10 euro per ton CO2, zijn volgens CDP in de praktijk nog lager omdat de investeringen ook leiden tot lagere kosten die niet zijn meegerekend.

De grafiek van de tien bedrijven met hoogste emissies vermeldde data die het CDP inmiddels heeft aangepast. De grafiek is op 26 februari geactualiseerd.