PostNL Winstval door overname van Sandd

PostNL heeft afgelopen jaar een stevige winstval geboekt, ondanks een lichte stijging van de omzet.

De omzet van het bedrijf nam toe van 2,77 miljard naar 2,84 miljard euro, vooral door groei op de pakkettenmarkt. Het bedrijfsresultaat kwam uit op 119 miljoen euro, 66 miljoen minder dan het jaar ervoor. PostNL schrijft die daling toe aan de inlijving van concurrent Sandd, die per 1 februari is voltooid.

PostNL telde vorig jaar zo'n 130 miljoen euro neer voor Sandd. Hierdoor denkt de onderneming te kunnen garanderen dat er ook in de toekomst overal in Nederland nog een postbezorger langs de deuren gaat. PostNL rekent nu op synergievoordelen.

Bestuursvoorzitter Herna Verhagen zei deze maandagochtend te rekenen op een beter bedrijfsresultaat en hervatting van dividendbetalingen binnen een of twee jaar.

De postmarkt blijft onder druk staan. Precieze inschattingen over de ontwikkeling van de werkgelegenheid kan PostNL nog niet geven. Komende tijd verwacht het nog mensen aan te nemen met wie bij de fusie geen afspraken konden worden gemaakt.

PostNL wil zich concentreren op de Nederlandse en Belgische post- en pakketmarkt. Het bedrijf verkoopt daarom de Italiaanse dochter Nexive aan het Duitse Mutares, in ruil voor een aandeel van 20 procent in een nieuwe entiteit waaronder Nexive komt te vallen.

PostNL blijft zoeken naar manieren om teruglopende postbezorging op te vangen. Zo wil het met grotere routes werken en elektrische bakfietsen inzetten om de langere ritten makkelijker te maken. (NRC)

Correctie (27 februari 2020): In een eerdere versie van dit artikel werd de naam van Herna Verhagen verkeerd geschreven als Erna Verhagen.