Brieven

Brieven nrc.next 24/2/2020

Handelsverdrag

Vleesstromen

In het artikel Canadese boeren bezweren: ons vlees is net zo veilig, 18/2) stelt een veehouder vast dat de export vanuit Canada achterblijft vergeleken met de export vanuit de EU. Dit wordt in het artikel scheefgroei genoemd. Blijkbaar is het de bedoeling dat de vleesstromen in beide richtingen even groot zijn. Ik ben het daarmee eens en stel voor dat we beide vleesstromen reduceren tot nul. Dan hebben we allebei genoeg te eten en verdwijnt de CO2-uitstoot die het gevolg is van het transport van vlees.

Loten onderwijs

Doe het niet

Herinvoering van loting bij populaire studies zoals geneeskunde lijkt mij een onzalig idee (Kamer wil weer loting voor populaire studies, 19/2). Juist het selecteren op goede onderwijsresultaten en motivatie zijn heel goede middelen om te bepalen of een student geschikt is voor deze studie. Bij geneeskunde komt daar nog bij dat kandidaten ook nog worden getest op hun menselijke kwaliteiten voor het omgaan met toekomstige patiënten. Loting is absurd en onrechtvaardig.

Verlichting

Frisse neus

Ongezond is dat de meeste mensen de hele dag binnen zitten, en in de winter alleen in het donker buiten komen (Goed licht – daar word je beter van, 20/2). Als alternatief voor meer kunstlicht binnen, wat niet duurzaam is in materiaal- en energieverbruik, zou het beter zijn om mensen te verleiden overdag naar buiten te gaan voor een gezonde portie daglicht en het herijken van hun biologische klok, wandelend zijn ze ook in beweging.

Topkoren

U vergeet er één

In de recensie van de uitvoeringen door het Nederlands Kamerkoor en

Capella Amsterdam (Twee topkoren in verschillende, schitterende programma’s, 17/2) concludeert Joep Stapel dat „in Nederland behoefte is aan twee kamerkoren op het hoogste niveau”. Hij gaat daarbij voorbij aan het koor van de Nederlandse Bachvereniging, dat in dat rijtje absoluut thuishoort.

Multatuli

De lusten

Het is natuurlijk mooi dat Willem-Alexander Multatuli heeft gelezen en onder de indruk ervan kwam, zoals hij zei bij de onthulling van een gedenksteen voor Multatulli vorige week. Nog mooier zou zijn als hij haarfijn liet uitpluizen hoeveel van het oranje-kapitaal afkomstig is van de beschreven uitbuiting. Misschien dat een redelijke compensatie er het gevolg van kan zijn.

racisme

Simpelen van geest

Het zijn waarschijnlijk vooral de simpelen van geest die er genoegen in scheppen personen met een Chinees uiterlijk op discriminerende wijze met het coronavirus te associëren, dit maakt het niet minder pijnlijk (Een epidemie versterkt racisme, 10/2). Laten we hopen dat deze mensen een keer tijdens een eigen ziekenhuisbezoek voor behandeling van een ziekte of gebrek, geconfronteerd worden met een arts van Chinese afkomst. Tot dat moment lijkt mij, wanneer je in de bus op zo’n manier bejegend wordt, één reactie toepasselijk en niet eens ongerechtvaardigd: keihard en ongegeneerd in hun richting niezen of hoesten, uiteraard zonder hand voor de mond, gevolgd door een quasi-gemeend ‘Sorry’. Of nóg beter zelfs: ‘Solly, so solly’.

Correcties/aanvullingen

88 ambtenaren

In het bericht Topambtenaren wisselen sneller dan bedoeling was (21/2, p. 2) stond dat er 89 topambtenaren op ministeries zitten. Dat moeten er 88 zijn, een van hen verliet begin deze maand de Rijksdienst.

Lekt methaan

In het artikel Olie- en gasindustrie lekt veel meer methaan (21/2, p. 16) stond vermeld dat bij een gaslek in Ohio in twintig dagen 60.000 kiloton methaan weglekte. Dat moet zijn 60 kiloton.