Brieven

Brieven

Foto Canon van Nederland

In de Canon van Nederland (De ideale canon is een bewegende canon, 18/2) hoort zonder enige twijfel het oeverloze gezever over de Canon van Nederland thuis. Mocht er een Nationaal Historisch Museum komen, dan kan dat bestaan uit slechts één grote zaal waar bezoekers permanent kunnen discussiëren over wat er verder al dan niet in Canon & Museum een plaats zou dienen te krijgen. „De vorming van het Historisch museum schijnt den schrijver een zeer eenvoudige zaak”, schreef Huizinga al in februari 1920 in De Gids. „Het geschiedt door een proces van uitscheiding.” Het blijven ware woorden.