‘Klimaatscepticus werd voor miljoen gulden gesponsord door Nederlandse multinationals’

Club van Rome Frits Böttcher ontving in de jaren 90 onderzoeksgeld van onder meer Shell, de NAM, AkzoNobel en DSM. Böttcher ontkende het bestaan van het broeikaseffect.
Frits Böttcher (rechts) in 1966 bij de opening van de OESO-vergadering in Parijs. Hij maakte deel uit van de Nederlandse delegatie.
Frits Böttcher (rechts) in 1966 bij de opening van de OESO-vergadering in Parijs. Hij maakte deel uit van de Nederlandse delegatie. Foto ANP

De invloedrijke Nederlandse klimaatscepticus Frits Böttcher heeft in de jaren 90 zeker een miljoen gulden (omgerekend 450.000 euro) ontvangen van Nederlandse multinationals als Shell, DSM en AkzoNobel. Böttcher, die in 2008 overleed, zette met het geld een internationaal netwerk van klimaatsceptici op en schreef op verzoek van zijn sponsoren activistische papers en artikelen. Dit melden Follow the Money (FTM) en het Platform Authentieke Journalistiek (PAJ) zaterdag, na onderzoek van het persoonlijke archief van Böttcher.

In zijn publicaties ontkende de voormalige hoogleraar chemie het bestaan van het broeikaseffect, en trachtte hij de publieke opinie over de rol van koolstofdioxide in de atmosfeer onderuit te halen. Zijn veel geuite argument was dat CO2 „goed is voor planten”. Böttchers werk zou eraan bijgedragen hebben dat er gedurende de jaren 90 weinig draagvlak was voor ingrijpend overheidsbeleid om de uitstoot van CO2 te beperken. Dit veranderde eind jaren 90; na het tekenen van het Kyotoprotocol in 1997 stopte de financiering van Böttchers netwerk.

Böttcher werkte lang bij de Universiteit Leiden en zat in verschillende commissariaten bij grote Nederlandse bedrijven. Ook was hij mede-oprichter en oud-voorzitter van de Nederlandse tak van de Club van Rome. Hij had een omvangrijk persoonlijk netwerk van topmensen uit het bedrijfsleven, wetenschappers en politici.

Hij hield tijdens zijn werkzame leven nauwgezet notities bij van elke vergadering, ontmoeting en zakenlunch. Uit deze gearchiveerde notities blijkt onder meer dat Shell Böttcher van geld wilde voorzien voor een onderzoeksproject naar het broeikaseffect, mits hij nog drie andere bedrijven bereid kon vinden om te doneren. Uiteindelijk doneerden vijftien grote bedrijven aan het CO2-project. Volgens FTM en het PAJ gaf Böttcher het geld dat hij ontving onder meer uit aan de inhuur van zijn twee assistenten, zijn reiskosten en zakelijke etentjes met zijn contacten.