Opinie

Inbox van de redactie

Wat schreven de lezers deze week aan de redactie Opinie? Een indruk.

Uwond zich deze week behoorlijk op over het boerenverzet. „Met een grote tractor bewijs je nog niet over een groot verstand te beschikken”, schreef Henk Sybesma ons in een van vele brieven die we over de protesten ontvingen. Natuurlijk, boeren verdienen waardering voor het feit dat ze voedsel produceren. Maar er is niemand die dat in twijfel trekt, concludeerden enkele lezers. Het gaat u meer om de wijze waarop de Nederlandse boeren te werk gaan – op het land en demonstrerend in Den Haag of bij het RIVM.

Nederlandse boeren produceren veel voor de export. Zo zijn we „de beerput van de wereld” geworden, concludeerde Jeroen van Rooijen: boeren halen soja uit Zuid-Amerika om dieren te voeden die vervolgens geëxporteerd worden. „De mest blijft hier in Nederland achter.” Beerput, dus. Met dank aan de politiek is Nederland „in het moeras van de boeren beland”, meent Sybesma in andermaal een agrarische metafoor. Waarom zijn voor boeren zo vaak uitzonderingen? vragen sommige briefschrijvers vertwijfeld. Sybesma: „Elke ondernemer in ons land moet zich aan de wet houden.”

Sandra van de Werd schaamde zich voor slogans als ‘Voor volk en vaderland’ of ‘Wees eens trots op een boer’. „Nee, ik ben niet trots op deze boeren. Het is te erg voor woorden dat de meerderheid van het volk nog steeds achter dit gepeupel van Farmers Defence Force lijkt te staan.” De „intimidaties van de boerenkrijgers”, schreef Robbert den Boer, hebben hun doel bereikt: „meer uitstel” en „maatschappelijke kosten”.

De boerenstand „denkt het hele land te kunnen overnemen”, aldus Van de Werd. Met dank aan de politiek („slappe knieën” van het CDA, vindt Den Boer) en de banken die de landbouw financierden. Die moeten, vindt Kees Sterk, van elke euro winst een euro uittrekken voor „verduurzaming”. Waarvan akte.

chef Opinie