Brieven

Loting lost het probleem van ongelijke kansen niet op

Foto Getty/Istock

Wie denkt dat selectie oneerlijk is omdat sommige ouders het zich kunnen veroorloven om hun kinderen naar selectietraining te sturen, kan gelijk hebben. Wat men dan over het hoofd ziet is dat heel veel dure bijlessen óók helpen om hoge cijfers te krijgen op je VWO-lijst. Bij de gewogen loting is/was de kans op inloten hoger naarmate het gemiddelde eindcijfer hoger is. En boven de 8 werd je gewoon geplaatst. Indien selectie discrimineert op grond van geslacht, geboorteland van de ouders of wat ook, dan is dat het probleem dat je moet aanpakken. Loting lost dit niet echt op (Kamer wil weer loting voor populaire studies, 19/2). Onbegrijpelijk dat de voorstemmers D66, CDA, PVV, Groen Links, SP en de PvdA dit niet inzien.

Verder onderzoek zal dit onzalige ‘studeerKamer’-plan wel ‘uitloten’. Er zijn genoeg aanwijzingen dat geselecteerde studenten bijdragen aan het gewenste hogere studierendement. Geneeskunde-opleidingen die de helft selecteerden, rapporteerden dat juist daarvan een fors hoger percentage in één jaar de propedeuse haalde. Ook mijn geselecteerde pre-masterstudenten werken er keihard voor om na het HBO tot de gekozen bedrijfskunde-master toelating te verwerven.


sr. docent Bedrijfskunde, Radboud Universiteit Nijmegen