Dit jaar minder gaswinning in Groningen, onder meer door zachte winter

Groningen De gaswinning lag al onder het maximale niveau dat wordt aangeraden om de veiligheid van Groningers te waarborgen.
Een voormalige gaswinningslocatie in het Groningse Ten Post.
Een voormalige gaswinningslocatie in het Groningse Ten Post. Foto Siese Veenstra/ANP

Dit ‘gasjaar’ wordt minder gas gewonnen in Groningen dan vooraf bepaald. Dat heeft minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat, VVD) vrijdag bekendgemaakt. In de periode van oktober 2019 tot en met september 2020 zou aanvankelijk 11,8 miljard kubieke meter gas gewonnen worden. Dit wordt naar beneden bijgesteld naar 10 miljard kubieke meter.

De gaswinning kan worden ingeperkt doordat meer gas wordt geïmporteerd. Hier wordt stikstof aan toegevoegd waardoor het hoogcalorische gas verandert in laagcalorisch gas, waarmee het ook voor Nederlandse consumenten te gebruiken is. Ook speelt mee dat de gasopslag bij Norg is vergroot en dat deze winter relatief weinig gas wordt gebruikt vanwege de zachte weersomstandigheden.

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) maakte vrijdag ook bekend dat Groningers die immateriële schade geleden hebben door aardbevingen die werden veroorzaakt door de gaswinning, recht hebben op maximaal 3.000 euro schadevergoeding. Hiermee gaat de regering mee met een gerechtelijke uitspraak in een zaak die een groep Groningers aanspande tegen de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM).

Lees ook: Smartengeld voor gedupeerde Groningers

55 jaar gaswinning

Volgens het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) mag jaarlijks niet meer dan 12 miljard kubieke meter gas worden gewonnen om de veiligheid van Groningers te kunnen garanderen. Daar zat de gaswinning dit gasjaar dus sowieso al onder. Vanaf het voorjaar van 2022 moet de winning in Groningen in principe naar nul. Wel blijft het veld dan nog enkele jaren beschikbaar als reserve, bijvoorbeeld voor wanneer het extreem koud is.

Groningen werd de afgelopen jaren herhaaldelijk geconfronteerd met aardbevingen als gevolg van de gaswinning. Hierdoor raakten veel woningen beschadigd. De hoogte van de schade door de bevingen is nog onduidelijk doordat er nog dagelijks claims worden ingediend. Na jaren discussie over de gaswinning maakte het kabinet twee jaar geleden bekend dat de gasproductie stopt. Daarmee komt een einde aan meer dan vijftig jaar gaswinning, wat de Nederlandse staatskas ruim 400 miljard euro opleverde.