Brieven

Brieven nrc.next 20/2/2020

Rijksinspecties (2)

Onafhankelijk: het kan

In Inspecties: in naam onafhankelijk (15/2) raakt ervaringsdeskundige Rob Velders de kern van het probleem: „Politici willen controleren, de angst regeert.” Gesteund door loyale topambtenaren. Dat is ernstig en helaas van alle tijden. Maar het zou anders kunnen. Een voorbeeld daarvan is de Inspectie Ontwikkelingssamenwerking op het ministerie van Buitenlandse Zaken, door toenmalig minister Pronk in 1977 opgericht. Hij wilde een onafhankelijke Inspectie met onafhankelijke inspecteurs, met onafhankelijke rapportage. Nooit is er in de jaren dat ik er werkte (1977 – 1999) enige beïnvloeding vanuit het ministerie geweest. Dat getuigt van moed en vertrouwen. Inspectie is niet voor bange mensen!


ex-inspecteur/plv.directeur, Amersfoort

Nationaal museum

Prestige voor Vlissingen

Groot was mijn verbazing, toen ik las dat Vlissingen kans maakt als mogelijke locatie voor de eventuele komst van een nationaal historisch museum (Is het tijd voor een nationaal historisch museum? 18/2). Geen grote kans, maar toch. Tenminste, als de regering Vlissingen een troostprijs gunt, nu de stad de ‘slag om de marinierskazerne’ heeft verloren. Of het museum de materiële schade kan compenseren, is onwaarschijnlijk. Wel echter het geschonden prestige van de stad, die zo’n belangrijke rol heeft gespeeld in de eerste jaren van de Tachtigjarige oorlog. Toen namen de Geuzen min of meer per ongeluk bezit van de stad, omdat ze in Engeland niet langer welkom waren en er door de koningin werden uitgejaagd. Ook een gedwongen vertrek kan zo zijn voordelen hebben.

Woningbouw

Politiek is machteloos

Stemmen op linkse politieke partijen, die betaalbare woningen willen, is volkomen zinloos. Want niet politieke partijen bepalen wat er gebouwd gaat worden. Zij hebben daar totaal niets over te zeggen. Wat er uiteindelijk gebouwd gaat worden, wordt bepaald door grote bedrijven, projectontwikkelaars, aannemers, architecten en makelaars. Zij hebben de werkelijke macht. En zij bouwen alleen datgene, waar het meest aan is te verdienen. Alles in het bedrijfsleven draait om winstmaximalisatie. De betaalbaarheid van woningen is niet hun interesse. Integendeel. Woningbouwverenigingen en gemeenten zijn ook niet geïnteresseerd in betaalbare woningen, want daardoor halen ze, zo denken ze, steeds meer armoede en criminaliteit binnen hun gemeente. En dat kost de gemeenschap alleen maar meer geld.

Willen we ooit in hoog tempo betaalbare woningen bouwen, dan is een nieuwe vorm van woningbouw noodzakelijk, waar politieke partijen weer kunnen bepalen of er betaalbare woningen komen of niet. Marktpartijen zijn niet geschikt voor het bouwen van betaalbare woningen. Alleen dan wordt stemmen weer zinvol.

Correcties/aanvullingen

Bombrieven

In het artikel ‘10 tot 20 gram springstof kan al dodelijk zijn’ (13/2, p. 6-7) werd de EOD de Explosieven Opruimingsdienst van de politie genoemd. De dienst is echter onderdeel van de landmacht en heet voluit de Explosieven Opruimingsdienst Defensie.

Les Misérables

In ‘Voor ‘Les Misérables’ hoefde ik niets te verzinnen’ (19/2, p. C4-5) stond dat de film Les Misérables op het filmfestival van Cannes de Grote Juryprijs heeft gewonnen. Dit moet zijn de Juryprijs (derde prijs).

Nieuwe Intercity’s

In het artikel Franse treinen gaan de strijd aan met China (19/02, E1) staat dat Bombardier de nieuwe NS-intercity’s levert die vanaf 2021 op het spoor komen. Dat is onjuist. Ze worden gebouwd door Alstom.