Stikstof

Schouten: ecologen kunnen druk ervaren hebben rond PAS

Minister Carola Schouten erkent in een brief aan de Tweede Kamer dat „ecologen druk kunnen hebben ervaren” rond de totstandkoming van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Zij reageert daarmee op vragen die GroenLinks-Kamerlid Laura Bromet stelde naar aanleiding van een reconstructie van NRC over de totstandkoming van het PAS. Daaruit bleek dat veel ecologen die destijds meewerkten aan het programma zich onder druk gezet voelden om te concluderen dat het programma gunstig zou uitpakken voor Natura 2000-gebieden. Ook verklaarden betrokkenen hoe deze rapportages werden aangepast als ze niet tot de juiste conclusies zouden leiden. Volgens de minister hebben zich „voor zover bekend” geen ambtenaren gemeld die de rapporten van de ecologen hebben aangepast. (NRC)