Opinie

Rutte, vergeet op EU-top de provincies niet

Europese begroting Nederland moet zich niet blindstaren op EU-afdrachten, schrijven de gedeputeerden , en .
Eurocommissaris Johannes Hahn (Begrotingen) tijdens een bezoek aan de Tweede Kamer eind januari
Eurocommissaris Johannes Hahn (Begrotingen) tijdens een bezoek aan de Tweede Kamer eind januari Bart Maat/ANP

Premier Rutte gaat er donderdag bij de ingelaste EU-top in Brussel over de Europese meerjarenbegroting met gestrekt been in. In Den Haag klinkt gemor over de hoogte van de afdracht aan Europa.

Maar Nederland heeft met zijn zuinige houding veel te verliezen. De onderhandelingen over de EU-begroting voor de komende zeven jaar zouden daarom niet te veel en te lang moeten focussen op cijfers en percentages.

Lees ook: EU-begroting is juist een stap in de goede richting

Voor Nederlandse provincies zijn Europese regionale investeringsfondsen de afgelopen jaren immers van onschatbare waarde gebleken. De regionale economie heeft zowel bij het op gang brengen van investeringen in innovatie en de transitie naar schone productie als bij het creëren van banen goed van deze EU-gelden geprofiteerd. Iedere euro levert een veelvoud aan investeringen in duurzame innovatieve regionale economie op. We moeten onszelf nu niet om boekhoudkundige redenen in de voet schieten.

Dankzij de open grenzen heeft sowieso geen lidstaat macro-economisch meer belang bij de EU dan Nederland. We hebben een sterk en concurrerend exportgericht bedrijfsleven. Berekeningen van de Europese Commissie laten zien dat we voor elke euro die we afdragen aan de EU ruim 12 euro terugkrijgen.

In de periode 2014 tot 2018 leverde iedere euro uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) een investering van 3,74 euro op. Je kunt je nauwelijks een beter rendement op een investering voorstellen.

Neem bijvoorbeeld Innofest in Noord-Nederland, waar op festivals effectieve testomgevingen voor in-novatieve start-ups worden gecreëerd. Of het project INDU-Zero in het oosten, dat woningen op grote schaal klimaatneutraal gaat maken tegen lage kosten. En in Brabant geeft Lightyear met Europese steun een impuls aan slimme en schone mobiliteit. Dit soort voorbeelden laat zien dat Europese euro’s goed werk doen in de regio.

Oost-Europa

De twaalf provincies vormen een belangrijke schakel in de verdeling en besteding van de Europese fondsen. Maar de toegevoegde waarde van die regiofondsen wordt in Den Haag onderschat.

Lees ook: Nettobetaler in de EU? ‘Juist Nederland verdient goed’

De indruk bestaat vaak dat alleen nieuwe lidstaten in het oosten van Europa nog aanspraak maken op de zogenoemde cohesie- en structuurfondsen. Niets is minder waar.

Als het budget daalt, dan lopen ook Nederlandse regio’s investeringen in innovatie, groei en banen mis. Vooral in de transitie naar schone productiemethoden en de noodzakelijke omslag naar 100 procent hernieuwbare energie kunnen regionale fondsen veel processen belangrijk versnellen. Ze kunnen precies dat duwtje in de rug geven dat veel ondernemers nodig hebben om de stap naar écht duurzame productie te maken.

Het lijkt erop dat het kabinet nu in de slotfase van de onderhandelingen over de meerjarenbegroting vooral een substantiële permanente afdrachtkorting wil. Dat is begrijpelijk: we moeten niet onredelijk veel meer betalen aan de EU dan de andere EU-landen.

Klimaat

Maar los daarvan blijft het kabinet binnen Europa ook hameren op modernisering van de EU-structuurfondsen. Bezuinigingen op regionale investeringen in innovatie en klimaat zijn daarvan het gevolg. Dat is zorgelijk. Een eventuele permanente korting op de afdracht mag niet ten koste gaan van regionale investeringen in innovatie en klimaat.

Het is zaak de ogen op de bal te houden. Volgens de nieuwste plannen zou Nederland maximaal 1,1 mil-jard aan structuurfondsen terugkrijgen. Dat is een vermindering van 300 miljoen die zomaar zonder verdere objectieve onderbouwing naar andere landen gaat. Het totaalbudget blijft immers gelijk

Nederlandse onderhandelaars, let dus op uw zaak. De regionale economie en daarmee de Nederlandse provincies mogen niet het slachtoffer worden van Haags boekhouden op de korte termijn.

Reageren

Reageren op dit artikel kan alleen met een abonnement. Heeft u al een abonnement, log dan hieronder in.