Regiojournalistiek

Luchtverkeersleiding dreigt NH Nieuws

Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) dreigt met juridische stappen tegen NH Nieuws als de regionale omroep de audio-opnames van een blunder van de dienst niet offline haalt.

Deze zondag bleek dat zestien vliegtuigen op 18 januari zijn geland op een baan op Schiphol die nog gesloten was. NH Nieuws meldde op basis van de audio-opnamen en verkeersdata dat die dag een zeventiende vliegtuig op vijftig meter boven de gesloten baan hing, toen de piloten opdracht kregen om door te starten.

De luchtverkeersleiding beroept zich op internationale luchtvaartregels waarin staat dat in geval van een onderzoek naar een incident opnames van een luchtverkeersleidingsorganisatie niet openbaar gemaakt mogen worden. „De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) kan geen onafhankelijk onderzoek doen naar de oorzaak van het incident als de opname openbaar staat en iedereen zijn of haar mening daarover geeft”, aldus een woordvoerder van LVNL.

NH Nieuws gaat hier niet in mee. „Regels zijn geen doel op zich. Wij vinden het maatschappelijke en journalistieke belang van dit fragment van dusdanig hoge waarde, dat wij ervoor kiezen de opnames niet te verwijderen”, zegt chef nieuwsredactie Jacky de Vries. Hij wijst erop dat de luchtverkeersleiding regelmatig audio-opnames van de verkeerstoren op sociale media plaatst of liket. „Het heeft er de schijn van dat de luchtverkeersleiding een manier zoekt om berichtgeving tegen te houden die hen niet goed uitkomt.”