Maagdenvliesherstel wordt in Nederland verboden

Huwelijksdwang Een maagdenvlieshersteloperatie is onwenselijk, vinden ministers De Jonge en Dekker. Net als kindhuwelijken erkennen. Ze willen beide verbieden, schrijven ze de Tweede Kamer vandaag.

Spoedeisende hulp in Harderwijk.
Spoedeisende hulp in Harderwijk. Koen van Weel/ANP

Maagdenvlieshersteloperaties mogen niet langer in Nederland worden uitgevoerd. En in het buitenland gesloten kindhuwelijken, waarbij een of beide partners minderjarig zijn, worden door Nederland niet langer erkend.

Twee maatregelen die minister Sander Dekker (Rechtsbescherming, VVD) en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) nemen om huwelijksdwang, achterlating en vrouwelijke genitale verminking aan te pakken. Zij schrijven dat woensdag in een brief aan de Tweede Kamer.

In verschillende culturen is het belangrijk dat de vrouw als maagd het huwelijk ingaat. Om dat te kunnen aantonen, wordt het wenselijk geacht dat ze tijdens de eerste keer gemeenschap bloedt – wat overigens lang niet altijd gebeurt, ook niet als de vrouw nog maagd is.

Om ervoor te zorgen dat de vrouw zal bloeden, worden er soms een niet medisch noodzakelijke ‘maagdenvlieshersteloperatie’ uitgevoerd. Daarbij wordt er geen vlies hersteld, want het maagdenvlies is geen vlies maar een randje weefsel. Dat randje aan de binnenkant van de vagina wordt stakker gehecht.

Lees ook: Kindhuwelijk niet altijd gedwongen

Volgens het plan van de beide ministers mag dit in de toekomst niet meer. De beroepsgroep van gynaecologen zal de regels aanpassen zodat de Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd kan handhaven.

Een verbod zal ook gaan gelden voor de erkenning van kindhuwelijken. Het sluiten van een huwelijk tussen twee minderjarigen, of een minderjarige én een meerderjarige, is in Nederland al verboden. Een dergelijk huwelijk dat in het buitenland is gesloten, kon in Nederland als rechtsgeldig worden erkend op het moment dat beide partners ouder zijn dan achttien jaar. De ministers vinden dat onwenselijk, zij achten kindhuwelijken een schending van de rechten van het kind. De huwelijken worden niet langer erkend.

Lees ook: ‘Ik wilde niet trouwen. Die jongen was analfabeet’

Deze maatregelen staan niet op zichzelf. Ze maken onderdeel uit van een ‘Actieagenda Schadelijke Praktijken’. Er zijn meer schadelijke praktijken die de ministers willen aanpakken, zoals meisjesbesnijdenis, huwelijksdwang en eergerelateerd geweld.

Er is al een aantal jaren aandacht voor het voorkomen van deze zaken, het geven van voorlichting en het bijstaan van slachtoffers. Maar volgens de ministers moet dat meer en beter.

Daarvoor worden een aantal maatregelen genomen. Zo komt er één landelijk expertisecentrum, een voorlichtingscampagne gericht op risicogroepen en een plek waar slachtoffers zich kunnen melden. Mogelijk wordt dat het expertisecentrum. Daarnaast worden experts beter geschoold en komt er consulaire bijstand voor Nederlandse slachtoffers in het buitenland.