Kamerbestuur wil college instellen dat toeziet op integriteit Kamerleden

Khadija Arib Het nieuw op te richten orgaan zou uit drie onafhankelijke personen moeten bestaan. Iedereen – politicus of burger – kan een klacht indienen bij het college.
Kamervoorzitter Khadija Arib in de Tweede Kamer.
Kamervoorzitter Khadija Arib in de Tweede Kamer. Foto Remko de Waal/ANP

Het presidium van de Tweede Kamer wil dat er een college komt dat toeziet op de integriteit van Kamerleden. Wie denkt dat een Kamerlid bijvoorbeeld een bepaalde nevenfunctie heeft die niet zuiver is in combinatie met zijn of haar bestaan als volksvertegenwoordiger, zou dan bij dat nieuwe orgaan kunnen aankloppen. Khadija Arib, de voorzitter van het presidium (het dagelijks bestuur van de Kamer), stelt dat woensdag voor in een brief aan de Kamer.

Volgens Arib is zo’n college belangrijk en nodig omdat integriteitsschendingen het gezag en de waardigheid van het parlement kunnen schaden. Daarnaast wordt „in de samenleving [steeds] kritischer gekeken naar het optreden van Kamerleden”, schrijft de presidiumvoorzitter in haar brief. De Raad van Europa heeft Nederland er al meermaals op gewezen dat een dergelijk toezichthoudend en handhavend orgaan ontbreekt en daar wat aan te doen.

Drie personen

Dat nieuw op te richten college zou uit drie personen moeten bestaan „met gezag en deskundigheid”, schrijft Arib. Iedereen - politicus of burger - kan een klacht indienen bij het orgaan. Het college kan naar aanleiding van die klacht een onderzoek instellen, waarna in het uiterste geval een sanctie volgt in de vorm van een aanwijzing, berisping of schorsing van maximaal een maand. Het voorstel ligt nu bij een commissie van de Tweede Kamer. Het is niet bekend wanneer de commissie een beslissing maakt of zo’n integriteitscollege er al dan niet komt.

Sinds januari heeft de Kamer een onafhankelijke integriteitsadviseur, voormalig Griffier van de Tweede Kamer Jacqueline Biesheuvel-Vermeijden. Zij kan Kamerleden van advies voorzien over integriteitszaken.

Lees ook dit nieuwsbericht: Tweede Kamer, laat eigen integriteit niet aan vrijwilliger over

Correctie (19 februari 2020): In een eerdere versie van dit bericht stond dat drie Kamerleden in de nieuwe commissie plaatsnemen. Dat is veranderd naar drie personen.