Brieven

Brieven

Foto Qilai Shen/Bloomberg

Ewald Engelen en Marianne Thieme voorspellen het einde van de globalisering door de coronacrisis (Coronacrisis kondigt het einde van de globalisering aan, 15/2). Het is opmerkelijk hoe zij daar de intensieve veehouderij aan weten te koppelen: „Pandemieën hebben vrijwel allemaal hun oorsprong in de veehouderij, de jacht of de handel in wilde dieren.” De bekendste pandemieën in de wereldgeschiedenis (de pest en de Spaanse griep) vonden plaats in periodes waarin nog helemaal geen sprake was van intensieve veehouderij. Ook de gekkekoeienziekte was geen gevolg van de veehouderij als zodanig, maar van kostenbesparingen in de verwerking van dierlijk restmateriaal tot veevoedergrondstoffen.

Volgens Engelen en Thieme zullen verstoringen zoals de coronacrisis in de toekomst vaker endemisch worden door verdere schaalvergroting en intensivering van de vee- en vleesindustrie. Dat waag ik te betwijfelen: de intensieve veehouderij heeft juist geleid tot betere controle op diergezondheid. De uitbraak en verspreiding van het nieuwe coronavirus was het gevolg van kleinschalige, ongecontroleerde verhandeling van (wilde) dieren op een markt in Wuhan.