Brieven

Brieven 19/2/2020

Impeachment

VS blijft een rechtsstaat

De onschuldpresumptie is een grondbeginsel van het strafrecht. Maar in zijn column houdt Folkert Jensma (Romney liet zien wat moreel gezag vermag, 15/2) een verdachte voor schuldig na zijn vrijspraak. Hij prijst een van de 48 juryleden die hem schuldig hebben verklaard, de Republikein Mitt Romney. Zijn de feiten echt zo helder? De anoniem gebleven klokkenluider, de aanleiding voor dit impeachmentproces, had zijn informatie uit de tweede hand. In de extreem gepolariseerde situatie van de huidige Amerikaanse politiek is een objectieve beoordeling van de zaak vrijwel niet mogelijk, ook niet voor Mitt Romney. Hem prijzen voor zijn ‘Zivilcourage’ impliceert dat alle Republikeinse senatoren die niet hebben. Dit is niet geloofwaardig. Donald Trump is in 2016 wettig gekozen tot president. Sinds zijn aantreden hebben de gevestigde media en de Democraten onophoudelijk materiaal aangedragen om aan te tonen dat hij niet deugt. Het Rusland-onderzoek (2017-2019) en de Oekraïne-affaire (2019-2020) hebben echter niet tot zijn veroordeling geleid. Dan moet hij voor onschuldig gehouden worden. Omdat de VS een rechtsstaat is.

Astrologie

Kletspraat

Wat een flauwekul, die horoscopen (Status met je sterrenbeeld, 15/2)! Je potentiële partner afwijzen omdat jullie sterrenbeelden niet passen? Ongetwijfeld heeft de volle maan invloed op het aardse leven. Maar met astrologie heeft dat niets te maken. Dat is de betovering van een moment van bijzonder nachtelijk licht bij een heldere hemel.

Matthijs van Nieuwkerk

Een salesman

Niemand zal ontkennen dat Matthijs van Nieuwkerk een competente televisiemaker is. Maar om hem de titel van volksverheffer toe te kennen, zoals NRC doet, is een karikatuur (Gezien in DWDD, 15/2). Idealistische verheffers uit voorbije jaren deden wel meer dan in een flits producten en ideeën pushen.

Wie de genoemde voorbeelden nagaat die profijt van de talkshow hebben gehad, bespeurt geen volksverheffing maar commerciële successen: boeken die snel worden verkocht, bedrijfjes die dankzij media-aandacht succes boeken en gewone mensen die BN’er zijn geworden. Laten we nuchter blijven: volksverheffing en televisie zijn vreemde bedgenoten.

Zomer-/wintertijd

Europa op zijn best

Caroline de Gruyter beschrijft de Europese besluiteloosheid rond het aanpassen van de klok (Zomer- noch wintertijd, 15/2). Ze dronken een glas, ze deden een plas, en alles bleef wat het was. Europa op zijn best.

Algoritmen

Kat-en-muisspel

Ik denk dat mensen, wetende dat alles wat zij online doen door computernetwerken wordt geregistreerd en geanalyseerd (Een algoritme kent ons nooit echt, 17/2), nieuw gedrag zullen ontwikkelen om die netwerken om de tuin te leiden. Dat doen kinderen immers ook bij hun ouders.

Janis Joplin

‘Most beautiful beau’

In Rebel die altijd het gepeste kind bleef (14/2) staat dat Janis Joplin op de universiteit tot lelijkste man was verkozen. Ze was verkozen tot ‘most beautiful beau’, oftewel mooiste man. Net zo kwetsend.

Correcties/aanvullingen

Investering in Ascent

In Wat een boete van 775 miljoen doet (15/2, p. E2-3) werd een investering van bijna 18 miljoen euro in het bedrijf Ascent volledig toegeschreven aan ING. Dat klopt niet. ING deed samen met andere bedrijven mee aan een financieringsronde van dat bedrag. Hoeveel ING investeerde is niet bekendgemaakt.

Herman Finkers

In de intro bij het interview Ik móét niks meer maar ik wíl nog van alles (15/2, p. 20-21) stond door een eindredactionele fout dat Herman Finkers „boer Jan” speelt in de film De beentjes van Sint-Hildegard. Finkers speelt een veearts.