Recensie

Recensie Podcast

Over Godfried Bomans gesproken

Podcast Literatuur Oud-politicus Hans Wiegel, zangeres Thérèse Steinmetz en milieupionier Wouter van Dieren vertellen over schrijver Godfried Bomans in een nieuwe podcast.

Hans Wiegel kijkt, bijna een halve eeuw na dato, nog altijd met zichtbaar genoegen terug op wat Godfried Bomans destijds over hem schreef. Wiegel was, anno 1971, nog maar net leider van de VVD geworden, toen Bomans in Elsevier enige lovende volzinnen wijdde aan het redenaarstalent van de jeugdige politicus. „In Zandvoort sprak de heer Hans Wiegel, die vanuit de verte enigszins op Pieter van Vollenhoven lijkt, maar van dichtbij weer meevalt”, begon het. Waarna de toen zo populaire auteur bloemrijk beschreef hoe Wiegels redevoering werd begeleid door het ruisen van de zee, „als het diepe ademhalen van God zelf”.

Dat wil Wiegel met alle plezier even voorlezen, in de eerste aflevering van de podcast-serie Over Godfried Bomans gesproken waarin elke maand een andere gast over de schrijver wordt ondervraagd. Gespreksleider is Fred Berendse van het Godfried Bomans Genootschap dat met 200 leden de herinnering aan de in 1971 overleden schrijver levend wil houden.

Wiegel heeft verder maar weinig over Bomans te vertellen. Maar wel geeft hij onderhoudend commentaar op Bomans’ tips voor sprekers, die amusant, maar tevens bruikbaar blijken te zijn.

Volgende maand komt de tweede aflevering online, waarin zangeres Thérèse Steinmetz niet veel meer te berde brengt dan dat ze bevriend was met Bomans. Heel wat informatiever en diepgaander is de derde gast: de latere milieupionier Wouter van Dieren, die als eindredacteur meewerkte aan Bomans’ vele tv-programma’s. Hij spreekt met deernis over het feit dat de schrijver geen nee kon zeggen – ook niet tegen de uitputtende wereldreizen waartoe de tv hem telkens uitnodigde. Zo kwam Bomans’ einde tenslotte na „een volstrekte uitputtingsslag.”