Opinie

In het bos heerst juist geen anarchie

Duurzaamheid De Bossenstrategie heeft méér, niet minder oog voor biodiversiteit en duurzaamheid, schrijft .
Bosaanplant in Epe op de Veluwe
Bosaanplant in Epe op de Veluwe Foto Luuk van der Lee

Opnieuw trekt Frits van Beusekom fel van leer tegen Staatsbosbeheer, zijn voormalig werkgever (Hou op met zinloos rooien van ons bos, 7/2). Dit keer is de aanleiding het verschijnen van de schets voor de ‘Bossenstrategie’ van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de gezamenlijke provincies. Bij de totstandkoming daarvan zou de minister te veel haar oren hebben laten hangen naar Staatsbosbeheer, dat „massaal hout wil blijven oogsten door kaalkap in levende bossen”.

Ook de volgens Van Beusekom kwalijke bosomvormingspraktijken van Staatsbosbeheer zouden kunnen worden voortgezet en wel in een tempo van tweeduizend voetbalvelden per jaar. Ten slotte meldt hij dat de gehele Nederlandse bosbouwsector zich al een halve eeuw aan een normaal regulerend regime weet te onttrekken; „In de bosbouwsector heerst anarchie”, schrijft hij.

Van Beusekom zaagt graag van dik hout planken, want iedere nuance ontbreekt. In de schets voor de bossenstrategie wordt aandacht besteed aan de functies van het bos voor de maatschappij, de biodiversiteit en de CO2-vastlegging. Er komen onder andere meer bomen in steden en dorpen, en het aantal landschapselementen in het landelijk gebied wordt uitgebreid. Het areaal natuurbos wordt vergroot om de biodiversiteit te versterken en het streven is om de totale oppervlakte bos in de komende tien jaar met 37.000 hectare uit te breiden. Alle ontbossing die na 2017 in het kader van Natura 2000 heeft plaatsgevonden wordt gecompenseerd en voortaan vindt boscompensatie vooraf plaats. Staatsbosbeheer zal bovendien invulling geven aan de ambitie om 5.000 hectare meer bos op Rijksgrond te ontwikkelen.

Schaduwboomsoorten

Ook het beheer van het bestaande bos komt in de Bossenstrategie ruimschoots ter sprake. Volgens de schets staan de vitaliteit en kwaliteit van het bos onder grote druk en zal het bos diverser in leeftijdsopbouw en boomsoortensamenstelling moeten worden om weerbaarder te zijn tegen klimaatverandering. Daarvoor is sturing in het bos noodzakelijk; zo is te voorkomen dat de natuurlijke verjonging van schaduwboomsoorten zoals douglas en beuk – die met weinig zonlicht toe kunnen – de overhand krijgen ten koste van lichtboomsoorten zoals grove den en inlandse eik.

De minister en de provincies sluiten daarom kleinschalige kap niet uit, ook omdat de oogst van kwalitatief goed hout een rol kan spelen in de verduurzaming van bijvoorbeeld de bouw. Nota bene zal volgens de schets het bijstoken van hout in energiecentrales worden afgebouwd waarbij hoogwaardige, langjarige toepassingen van hout prioriteit krijgen.

Lees ook: Al die gekapte bomen, is dat echt nodig?

Provinciale landschappen

Uit niets blijkt dat de minister „haar oren heeft laten hangen” naar Staatsbosbeheer. Het is ook niet Staatsbosbeheer maar onder andere de Vereniging van Bos- en Natuureigenaren, die namens Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, de Federatie Particulier Grondbezit, de provinciale landschappen en vergelijkbare organisaties een brede inbreng voor de bossenstrategie levert.

Tijdens bezoeken aan en excursies in terreinen van Staatsbosbeheer is bovendien merkbaar dat door de medewerkers van Staatsbosbeheer veel aandacht wordt besteed aan bovengenoemde aspecten van duurzame bosontwikkeling.

Niet alleen Van Beusekoms visie op Staatsbosbeheer is verkokerd; met de stelling dat binnen bosbeherend Nederland ‘anarchie heerst’ slaat hij de plank mis. Als iemand met zijn professionele achtergrond zijn oordeel op feiten baseert, had hij kunnen weten dat subsidie aan een boseigenaar alleen wordt toegekend als die het bos beheert overeenkomstig het bostype dat door de provincie is voorgeschreven. En dat bovendien certificering is vereist, die verbonden is aan de goedkeuring van een daarop afgestemd beheerplan voor het betreffende bosterrein.

Reageren

Reageren op dit artikel kan alleen met een abonnement. Heeft u al een abonnement, log dan hieronder in.