Opinie

Gelijk

Het schiet lekker op bij de kassa. Helaas, de klant voor mij heeft een plantje zonder prijslabel. Plantenafdeling wordt gebeld. De klant wil daarna personeelskorting. Een collega moet komen om af te tekenen. Mensen achter mij verhuizen naar een andere kassa. Ik blijf toch maar staan. Nog een product vergeten waarvoor ook personeelskorting geldt. „Dit is wel een oefening in geduld”, mompel ik tegen de persoon achter mij. Hij vertelt me dat hij zich in dit soort situaties afvraagt of hij voor zijn gelijk of geluk gaat. Dat vind ik een mooi motto en ik wacht geduldig terwijl de caissière uitgebreid afscheid neemt van haar oud-collega. Ik vraag me nog wel af: wat als je gelukkig wordt van je gelijk?

Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in max. 120 woorden. Insturen: ik@nrc.nl