De parkeercontroleur is onvindbaar

Deze rubriek belicht elke week kwesties uit het bedrijfsleven waarover de rechter zich onlangs uitsprak. Ditmaal: fiscaal recht.

Foto Lex van Lieshout / ANP
Foto Lex van Lieshout / ANP

Ze zet haar auto in Utrecht op een plek voor betaald parkeren. Een kaartje koopt ze niet, ze meldt haar auto ook niet aan bij een parkeerapp. En dus volgt een naheffing van 66,83 euro. Onterecht, vindt de vrouw.

De kwestie komt voor de rechter. Daar vertelt de vrouw dat ze die bewuste dag twee parkeerwachten heeft zien lopen en een van hen heeft aangesproken. Ze legt die controleur uit waarom haar auto daar tijdelijk staat, waarna ze van hem de verzekering krijgt dat dit „in orde” is.

Maar wie er die dag controleerde, kan de verweerder – de heffingsambtenaar van belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht – niet precies achterhalen.

Er komt een verklaring van een parkeercontroleur die op die dag werkte. Deze stelt dat het heel goed mogelijk is dat de vrouw zijn collega heeft gesproken. Maar die tweede controleur wordt niet gevonden. En omdat het verhaal van de vrouw consistent is en alleen te onderbouwen of ontkrachten door de verweerder, die dat niet lukt, oordeelt de rechtbank dat „gegeven de omstandigheden” de boete niet gehandhaafd mocht worden.

„Het achterwege blijven van deze informatie moet voor rekening en risico van verweerder komen”, stelt de rechter. De parkeerboete wordt ingetrokken.