De kwitanties van de giften waren niet naar waarheid

Economie & recht Deze rubriek belicht elke week kwesties uit het bedrijfsleven waarover de rechter zich onlangs uitsprak. Ditmaal: fiscaal recht

Foto Andrey Popov

Ze heeft het met de Belastingdienst aan de stok over haar aangiftes inkomensbelasting over de jaren 2010 tot en met 2014. De vrouw heeft zeer veel aftrekposten – onder meer voor specifieke medische zorg en scholing – en contante giften opgevoerd waardoor haar belastbaar inkomen bijna nihil is. De Belastingdienst zet hier vraagtekens bij en gaat de aangiftes na.

Met betrekking tot de contante giften van enkele duizenden euro’s per jaar aan een islamitische stichting vraagt de fiscus om kwitanties of andere betalingsbewijzen. De vrouw legt er twee over, die de Belastingdienst controleert bij de stichting. In de administratie ervan worden geen giften op naam van de vrouw aangetroffen. De aanslagen inkomstenbelasting worden dan ook, ten nadele van de vrouw, aangepast. Daarop stapt zij naar de rechter, bij wie ze in eerste aanleg bot vangt.

Hoger beroep volgt bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Dat oordeelt begin februari dat de aangepaste aanslagen niet te hoog waren. Het wijst daarbij met name op de kwitanties, die „in strijd met de waarheid zijn opgesteld om als bewijs te dienen voor de in de aangiftes opgenomen giftenaftrek”.

Claims van de vrouw dat sprake zou zijn van vooringenomenheid, partijdigheid of verwerpelijke motieven aan de kant van de rechtbank of de belastinginspecteur, verwijst het hof naar het rijk der fabelen. „Belanghebbende dient haar recht op aftrekposten aannemelijk te maken”, stelt het hof. En de vrouw heeft voor veel van de aftrekposten én de giften „geen nadere specificatie, stukken of betaalbewijzen overgelegd”. Het beroep van de vrouw is ongegrond, de door de fiscus opgestelde aanslagen blijven staan.