CIDI ontvangt recordaantal meldingen antisemitisme

Antisemitisme Vooral het aantal meldingen van spreekkoren bij voetbalwedstrijden of tijdens demonstraties neemt toe.

Kopje

Kopje

Het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) ontving vorig jaar meer meldingen van antisemitisme dan ooit. In de jaarlijkse Monitor Antisemitisme Incidenten, die maandag werd gepubliceerd, staan 182 incidenten. Dat is een toename van 35 procent ten opzichte van 2018. Vooral het aantal gevallen van verbaal geweld is sterk gestegen.

Sinds het CIDI cijfers bijhoudt, zijn niet eerder zoveel meldingen gedaan van anti-Joodse scheldpartijen op straat. Daarbij ging het vooral om antisemitische spreekkoren bij voetbalwedstrijden of tijdens demonstraties. Het CIDI noemt daarbij specifiek bijeenkomsten van de BDS ( een wereldwijde beweging die oproept tot boycots, desinvestering en sancties (BDS) tegen Israël) als „vruchtbare grond”. Er is vorig jaar twee keer melding gemaakt van fysiek geweld tegen personen of instellingen. Vandalisme is daarentegen afgenomen. Vorig jaar werd twee keer de vernieling van een ‘Joods doel’ gemeld, tegenover negen keer in 2018.

De reden van de toename is onduidelijk. In het vorige ‘piekjaar’ 2014 was er volgens het CIDI een direct verband met geweld tussen Israël en de Palestijnen, dat destijds behoorlijk oplaaide. Daar was in 2019 geen sprake van. „Het kan zijn dat de meldingsbereidheid is toegenomen”, zegt woordvoerder Aron Vrieler. „Mogelijk speelt ook mee dat het maatschappelijk debat verhardt. De monitor is geen wetenschappelijke exercitie. Maar we horen breed uit de samenleving dat mensen het gevoel hebben dat antisemitisme toeneemt. De cijfers in de monitor zijn waarschijnlijk het topje van de ijsberg.”

Het CIDI ziet wel een verband tussen de actualiteit en een toename van antisemitische uitingen op sociale media. Bijvoorbeeld toen de NS aankondigde Holocaustslachtoffers financieel te willen compenseren. Dat is overigens een beeld dat jaarlijks terugkeert. „Zodra er iets in Israël gebeurt”, zei adjunct-directeur van het CIDI Naomi Mestrum in 2018, „piekt het aantal antisemitische incidenten”.

Het CIDI vindt dat antisemitisme altijd opgemerkt en veroordeeld moet worden en komt met verschillende aanbevelingen. Die variëren van lessen over Jodendom en Holocaust op scholen, het trainen van politieagenten tot het hard aanpakken van antisemitische uitingen via internet.

Het CIDI is één van de drie landelijke organisaties die incidenten van antisemitisme bijhouden. Ook politie (aan de hand van aangiftes) en gemeenten (discriminatiemeldpunten) bieden de mogelijkheid daar melding van te maken. Die laatste twee cijfers worden gebundeld in de Landelijke Rapportage Discriminatiecijfers. In de meest recente editie, die van 2018, waren 38 antisemitische incidenten opgenomen. De rapportage over 2019 wordt in april verwacht.