Brieven

Brieven 17/2/2020

Reactie floor Rusman

Existentiële leegte

Floor Rusman vraagt zich in haar column af: Wordt de egoïst nog een groepsdier? (13/2). We willen het niet onderkennen, maar we zijn allemaal dolende. De vraag is blijkbaar of we dat alleen willen doen of in groepsverband. Ik denk dat het weinig uitmaakt. Mogelijk roept het gezamenlijk dolen het gevoel op een doel te hebben. Het lijkt in ieder geval draaglijker.

Uitstervende mens

Heelal maalt er niet om

Zijn onze hersens in staat het uitsterven van de menselijke soort als mogelijkheid te zien, vraagt Wytske Versteeg (Elke soort kan uitsterven – de mens dus ook, 11/2). Interessante vraag. Ondanks dat dit geen onlogische conclusie is, heb ik niet het idee dat veel mensen met deze mogelijkheid rekening houden. Misschien is het een psychologisch afweermechanisme dat deze gedachte doet verdringen. Maar daardoor nemen we niet de maatregelen die ons voortbestaan een kans geven. Het heelal is onverschillig, dat zal er niet wakker van liggen. Persoonlijk vind ik het wel jammer dat het zo moet aflopen.

Negatieve rente

Stel goede doelen vrij

Sinds kort kost het in bewaring geven van donatiegelden bij banken geld (‘Goede doelen krijgen last van negatieve rente’, 7/2). Dat er negatieve rente is, kunnen we de banken niet verwijten. Maar dat maakt het niet minder gek dat goede doelen eerst geld investeren om donaties binnen te krijgen, deels ook voor bankkosten, om vervolgens te moeten betalen om dat geld te bewaren. Het percentage is laag, maar de bedragen zijn groot.

Banken moeten een uitzondering maken voor erkende goede doelen. Ze gaan er tegenwoordig allemaal prat op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. Dit is een prachtige kans voor ze om aan die woorden inhoud te geven.


Oprichter Vakblad fondsenwerving

Schiphol

Zeer onveilig

D66 en ChristenUnie willen laten onderzoeken in hoeverre de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) zijn uitgevoerd (Opeens is veiligheid op Schiphol een zorg, 12/2). Welnu: de indeling van het Nederlandse luchtruim wordt in 2023 herzien. Daarvoor is een Milieu Effect Rapportage (MER) nodig. Ook veiligheid komt aan bod. In 82 pagina’s komt veel ter sprake, maar om de hete brij wordt kundig heen gedraaid. De OVV heeft in 2017 een rapport over de veiligheid op Schiphol gepubliceerd. Het blijkt de onveiligste passagiersluchthaven van Europa. In de concept-MER staat: „De OVV opereert zelfstandig en onafhankelijk en kan daarom niet worden betrokken bij het programma Luchtruimherziening.” Zo ontslaan de auteurs zichzelf en de minister van de verantwoordelijkheid om ook maar een letter van dit zeer duidelijke en onafhankelijke rapport over te nemen. Het is de vraag of veiligheid de plaats in de discussie over Schiphol gaat krijgen die het verdient.

verplichte Updates (1)

Ramp voor innovatie

Het kabinet wil een updateplicht voor software (Updateplicht voor wegwerpware, 11/2). Verplichte updates zouden een ramp zijn voor kleinere ontwikkelaars en bedrijven. Ook kunnen die minder experimenteren met goederen en diensten zodra ze die vijf jaar (na laatste verkoop!) moeten blijven ondersteunen. Marc Hijinks voorstel om een houdbaarheidsdatum op producten te zetten, is prima. Dit legt de verantwoordelijkheid bij de consument, waar die ook hoort. Zij moeten leren omgaan met slimme apparaten en de risico’s ervan.

Verplichte updates (2)

Oude smartphones

Autofabrikanten zijn wettelijk verplicht om tot een bepaalde tijd nadat een model op de markt komt onderdelen te leveren. In de praktijk is dit iets van vijftien jaar. Als dit niet het geval zou zijn, dan zouden zij precies hetzelfde doen als smartphonefabrikanten. De meeste consumenten willen geen oude auto of smartphone. Zo kun je wel alles bij big bad tech neerleggen, maar consumenten hebben ook een verantwoordelijkheid.