Onderzoek Wageningen ‘Verspilling door de consument is veel groter dan gedacht’

Foto Getty

Consumenten verspillen wereldwijd waarschijnlijk tweemaal zo veel voedsel als tot nu toe werd aangenomen. Dat zeggen onderzoekers van Wageningen Economic Research.

De Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) schat dat in 2005 een derde van al het voedsel dat beschikbaar is voor menselijke consumptie verloren ging of werd verspild. In de praktijk zou dat gaan om een verspilling van 24 procent in eenheden van calorieën. Acht van die 24 procent werd verspild door de consument.

De FAO keek voor die voorspelling naar statistische gegevens over in- en uitvoer. De Wageningse onderzoekers hebben voor het eerst ook het gedrag van consumenten en hun inkomen bekeken. Uit het lichaamsgewicht van mensen in 63 landen, het besteedbaar inkomen en het beschikbare voedsel is een model afgeleid dat laat zien vanaf welk punt een land geen aanbodtekorten meer heeft, maar juist overvloed, waardoor voedsel verspild kan worden. Dat punt wordt in hun model eerder bereikt dan tot nu toe aangenomen. „Dat betekent dat het in ontwikkelingslanden waar de welvaart snel stijgt, loont om aandacht te besteden aan voedselverspilling, en niet alleen aan verliezen in de productieketen”, zegt onderzoeker Thom Achterbosch. De Wageningse resultaten suggereren dat het cijfer van acht procent van de FAO te laag is en dat consumenten mogelijk verantwoordelijk zijn voor maar liefst negentien procent.

Bij middeninkomenslanden, zoals de Filippijnen en Indonesië, neemt de verspilling snel toe. Naarmate landen rijker worden, vlakt de lijn af. Dat zou in werkelijkheid anders kunnen zijn, omdat dit model er geen rekening mee houdt als overheden maatregelen nemen om verspilling terug te dringen.

De rekenmethode is nogal grofmazig, erkent Achterbosch. Cijfers over voedselproductie zijn relatief oud en niet al te betrouwbaar, de uitkomsten kunnen in werkelijkheid afwijken.

Voedselverspilling wereldwijd is niet alleen een economisch verlies, maar ook een duurzaamheidsprobleem, omdat bij de productie ook energie, water, uitstoot, landgebruik, et cetera komen kijken. (NRC)