Brieven

Brieven 15/2/2020

CETA (1)

Dam tegen China

De bijlage Opinie & Debat wijdde afgelopen zaterdag drie stukken aan de voors en tegens van handelsverdrag CETA (11/2). Het is toch simpel? Met goedkope arbeid uit grootkapitalistisch China stagneert de koopkracht in het westen. CETA werpt daar een dam tegen op.

CETA (2)

Blijf dan weg

Het gedachtengoed achter CETA is verouderd: de wereld is veranderd, onze politieke insteek ook. Laat een dispuut tussen een bedrijf en een (democratische) staat gewoon over aan de rechter in die staat. Als de investeerder die rechter niet vertrouwt, moet-ie daar niet investeren. Zo simpel is het. In onze export naar de VS accepteren wij hun wet en regelgeving. Omgekeerd moet Microsoft zijn privacybeleid aanpassen aan de EU-regels. ‘If you don’t like my fishes, stay out of my pool.’

Naakt in musea (1)

Leer relativeren

Emilie Gordenker wil een maatschappelijke discussie over of vrouwelijk naakt geschikt is in musea (Leve de aanstoot, maak van het museum geen ‘safe space’, 12/2). Mensen die aanstoot nemen aan iets dat niet op hen persoonlijk gericht is, hebben een onderontwikkeld relativeringsvermogen. Die help je niet door datgene waar zij aanstoot aan nemen te verwijderen, maar door ze hiermee juist veelvuldig te confronteren.

Naakt in musea (2)

De luisteraar spreekt

Kees Vlaardingerbroek heeft een heel andere Emilie Gordenker horen spreken dan ik (Leve de aanstoot, maak van het museum geen ‘safe space’, 12/2). Dat onderstreept juist Gordenkers punt: wat er is gezegd wordt niet alleen door de spreker bepaald, maar ook door degene die luistert. Zo is ook artistieke waarde niet een autonome grootheid die in het kunstwerk zit besloten. De omgeving waarin het is ontstaan en de omgeving waarin het wordt aanschouwd bepalen die waarde mee. Gordenker illustreerde het verschuiven van de tijdgeest voortreffelijk met de afbeeldingen van een zwarte bediende en de vrijmoedige pose van een twaalfjarig meisje. Wellicht kan een kunstenaar zich een volstrekt persoonlijke, autonome, artistieke vrijheid permitteren, maar het is vanzelfsprekend dat bij een museumaankoop vooraf wordt overwogen hoe de artistieke waarde in de tijdgeest past.

Meditatie

Liever een vol hoofd

Even niet denken (10/2) behandelt de vacuümvariant van meditatie die steeds opduikt in de media. De traditie wordt van leeghoofd op leeghoofd doorgegeven: alleen leegte geeft vrede en inzicht, dus effe lekker de kop leeg. Maar je maag leegpompen na te veel en verkeerd eten is ook niet het summum van verstandige voeding. Waarom wordt het hebben van ongewenste gedachtepatronen dan altijd gefixt met een leeg hoofd? Relatieve geestesrust is juist een vereiste voor concentratie-meditatie. Beter dan een leeg hoofd: je gedachten wijs kiezen en je gedachtestroom gedisciplineerd richten. Een tevreden ‘vol’ hoofd dus.

Harddrugs

Alcohol net zo erg

De gebruiker betaalt (nog niet) (8/2) noemt een belangrijke harddrug niet: alcohol. Verdooft net zo hard en is net zo verslavend als alle andere drugs. Algemeen geaccepteerd en legaal. Als alcohol nu, in 2020, zou worden uitgevonden, zou het meteen op de lijst met verboden middelen worden gezet en vallen onder de opiumwetgeving. Gemiste kans.

Duurzaam wonen

Prachtig initiatief

Het stuk Rijtjeshuizen van autobanden en strobalen (8/2) vond ik inspirerend. De Nederlandse wetgeving moet meer ruimte maken voor en steun geven aan dit soort initiatieven. In de VS, waar ik woon, is die ruimte er, vooral op het platteland en in de kleine dorpen. We moeten mensen de vrijheid geven hun creativiteit te uiten, dit helpt ons als samenleving te overleven.

Israël/Palestina

Slap protest van EU

De EU en Nederland zijn in belangrijke mate schuldig aan de ontstane situatie in Israël en Palestina. In 2003 schreef de Commissie Buitenland van het CDA: „Het mislukken van het initiatief van het Kwartet zou afbreuk doen aan de geloofwaardigheid van de internationale diplomatie. Aan obstructie door één van de partijen in de uitvoering van de routekaart zouden dan ook sancties mogen worden verbonden.” Maar wat er ook gebeurde – uitbreiding van nederzettingen, slopen van met EU-gelden gebouwde scholen of irrigatiewerken, vernieling van olijfgaarden – Nederland en de EU kwamen nooit verder dan een slap protest. Dat moet anders. Europa is de belangrijkste handelspartner van Israël. Zij kan de kosten van de bezetting aanzienlijk verhogen. Een verbod op import van goederen uit de illegale nederzettingen en een opschorting van het associatieverdrag, zolang de bezetting voortduurt, zal een wezenlijke impact hebben. Dan ontstaat een heel ander speelveld, een waarin een rechtvaardige vrede binnen bereik kan komen.

Verpleeghuizen

Veel langer verblijf

In de media komt steeds terug dat ouderen gemiddeld negen maanden in een verpleeghuis blijven. Ook NRC meldde dit (Te goed voor het ziekenhuis, maar te slecht voor thuis, 11/2). Dit is een broodjeaapverhaal. In werkelijkheid ligt de gemiddelde verblijfsduur veel hoger: rond de tweeëneenhalf à drie jaar. Dat blijkt uit analyses van Verenso – de vereniging van specialisten ouderengeneeskunde – en Zilveren Kruis – de grootste Wlz-uitvoerder. Waarom is het zo’n wijdverbreid misverstand dat ouderen maar kort in een verpleeghuis verblijven? Dat heeft alles te maken met de framing van de ouderenzorg in ons land. Veel partijen schetsen het beeld van een onhoudbare situatie van de zorg voor ouderen en roepen op tot stelselwijzigingen en/of meer geld. In dat plaatje past het goed dat een verpleeghuis alleen nog maar het eindstation voor de laatste maanden zou zijn. De werkelijkheid is echter genuanceerder.

adviseurs in de zorg bij Gupta Strategists

Correctie (24 februari 2020): in een eerdere versie werd G. Beydals ten onrechte als auteur van de brief ‘Blijf dan weg’ vermeld. De brief is geschreven door C.L. van der Poel. Dat is hierboven verbeterd.