Politiebaas Haarlemmermeer ontslagen wegens grensoverschrijdend gedrag

Integriteit De Nationale Politie wil de teamleider Haarlemmermeer ontslaan omdat hij grensoverschrijdend gedrag vertoonde tegenover een vrouwelijke collega.

Foto Koen van Weel

De baas van de politie in de Haarlemmermeer, Paulo de C., heeft vrijdag te horen gekregen dat hij wordt ontslagen omdat hij zich volgens de leiding van de politie in Noord-Holland schuldig heeft gemaakt aan „grensoverschrijdend gedrag”. Dat bevestigt een woordvoerder van de politie.

Tegen de 51-jarige teamleider liep sinds vijf maanden een onderzoek van de afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten van de politie nadat er door een 39-jarige politieagent geklaagd was dat haar baas zich schuldig maakte aan seksuele intimidatie en aanranding. De agent was pas een jaar in functie in de Haarlemmermeer. Hij kreeg vrijdag het „voornemen tot ontslag” uitgereikt. Wat het grensoverschrijdende gedrag behelsde, wil de politiewoordvoerder niet zeggen „in verband met de privacy”. De man heeft twee weken de tijd om tegen het ontslag in beroep te gaan.

Weggepest

De vrouwelijke collega die klaagde dat ze seksueel door haar baas werd belaagd, een hoofdagente, werkte sinds maart 2019 onder zijn leiding. Ze kwam van het politiebureau Hoefkade in Den Haag waar ze werd weggepest omdat ze als klokkenluider melding had gemaakt van misstanden bij de politie in de Schilderswijk. Teamleider de C. , die zelf jarenlang in Den Haag bij de politie werkte, beloofde de klokkenluider uit Den Haag een veilige werkomgeving in de Haarlemmermeer. Vervolgens zou hij haar seksueel hebben geïntimideerd. Mede op grond van de meldingen van de klokkenluidster zijn in december al vier Haagse agenten disciplinair gestraft.

Lees ook het interview met de Haagse politiechef Paul van Musscher: Straffen zijn voor agenten ‘hard gelag’

Het voorgenomen ontslag van de teamleider in de Haarlemmermeer is een gevoelige kwestie voor de Nationale Politie. De teamleider, die zelf een migratieachtergrond heeft en al 32 jaar bij de politie werkt, is medeoprichter en vooraanstaand lid van de denktank Pharresia. Die club adviseert de politieleiding over hoe de organisatie diverser kan worden. De Nationale Politie heeft grote moeite met het werven en in dienst houden van agenten met een migratieachtergrond.

‘Ongewenste gedraging’

Paulo de C. gaat zijn ontslag aanvechten maar geeft nu geen publiekelijk commentaar omdat dit van de politie niet mag. Volgens zijn advocaat Margrete van der Steeg is het voorgenomen ontslag van haar cliënt niet gebaseerd op seksuele intimidatie. Het verwijt van grensoverschrijdend gedrag zou gebaseerd zijn op „of hij als teamleider in zijn contacten met klaagster professioneel heeft gehandeld”.

Ook de vrouw die slachtoffer zegt te zijn van voortdurende seksuele toenaderingen geeft geen commentaar. Zij is sinds oktober buiten functie gesteld omdat er een disciplinair en strafrechtelijk onderzoek naar haar loopt wegens schending van het ambtsgeheim. Ze wordt ervan verdacht informatie over misstanden bij de politie te hebben gedeeld met NRC. Het onderzoek van de Rijksrecherche naar haar is afgerond, maar er is nog geen besluit genomen over eventuele verdere vervolging. Tegen Paulo de C. loopt geen strafrechtelijk onderzoek, aldus een politiewoordvoerder. „Er is geen sprake van een strafbaar feit maar van een ongewenste gedraging binnen de uitoefening van zijn functie”, zegt de woordvoerder.

Op het intranet van de politie schrijft de baas van de eenheid Noord-Holland Anja Schouten dat deze kwestie „veel impact heeft op alle betrokkenen en het team”. Ze wijst erop dat „integriteit de basis is van goed politiewerk”. „Politiewerk is mensenwerk en mensen kunnen fouten maken. Wij zijn daar als politie zeer alert op en onderzoeken meldingen over mogelijk grensoverschrijdend gedrag uiterst zorgvuldig. Als de uitkomsten van het onderzoek daartoe aanleiding geven, zoals in deze zaak, verbinden we daar consequenties aan.”