Zeldzaam glas 18de eeuw aangekocht

Schuttersglas

Het aangekochte schuttersglas.
Het aangekochte schuttersglas. Foto kunsthandel Frides Laméris

Het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap heeft een zeldzaam 18de-eeuws schuttersglas verworven, dat het Amsterdam Museum in bruikleen krijgt. Het glas is, met steun van de Vereniging Rembrandt, voor ca 4.000 euro aangekocht bij glasexpert Frides Laméris aan de Nieuwe Spiegelstraat.

Dit schutters- of hensglas ging tijdens vergaderingen rond van hand tot hand om de onderlinge band te bestendigen en te toosten op de compagnie. In het glas staat gegraveerd: ‘T Wel Zyn van Wyk 5’. De schutters van deze wijk woonden ruwweg tussen Damrak en Kloveniersburgwal. Zij liepen wacht, oefenden zich in de wapens en vormden de brandwacht. Tot 1795 kende Amsterdam zestig schutterswijken.

Het Rijksmuseum bezit de belangrijkste collectie gegraveerd glas, maar geen exemplaar van de stedelijke schutterij. Dit ceremoniële glas gaf luister aan de bijeenkomsten der schutters, waarbij wijn en bier werd geschonken – zoveel, dat buitenlandse bezoekers zich erover verbaasden.