Nieuwe natuur

Natuur Marker Wadden ontwikkelt zich goed

De natuur op de nieuwe eilandengroep Marker Wadden ontwikkelt zich „zeer hoopvol”. Zowel broedvogels als trekvogels hebben de eilandjes in het Markermeer ontdekt en het broedsucces van visdieven, kluten en dwergsterns is „boven verwachting goed geweest”. Dat concludeert Natuurmonumenten na een eerste ecologisch onderzoek.

De aanleg van het nieuwe stukje Nederland, een idee van Natuurmonumenten, was bedoeld om een forse bijdrage te leveren aan het ecologisch herstel van het enigszins zieltogende gebied. Dat lijkt te lukken. „Amper drie jaar nadat het eerste zand van Marker Wadden droogviel, zijn er al enkele duidelijke successen te melden”, aldus de onderzoekers.

Op het hoogtepunt van de vogeltrek waren er twintigduizend oeverzwaluwen, drieduizend slobeenden en duizend zwarte sterns. De Europese doelstellingen voor zeldzame vogelsoorten worden al behaald en ook komen er veel paaiende vissen af op beschutte plekken, zoals ondiepe geulen tussen de moerasplanten. De troebelheid van het water, een van de hardnekkige problemen in het Markermeer, is niet verdwenen. Dit vergt „nog meer ontwikkelingstijd”, aldus het rapport.