Brieven

Brieven 14/2/2020

Racisme in voetbal

Heeft een functie

Wat ik mis in de artikelen over racisme bij voetbalwedstrijden (KNVB wil hulp bij aanpak racisme, 8/2) is het doel ervan: de tegenstander uit zijn concentratie krijgen. Misschien dat voor de daders het doel de middelen heiligt. Anders gezegd: misschien komt zulk gedrag minder voort uit racisme dan wordt verondersteld.

Zeespiegelstijging (1)

Waterschaarste

Neelke Doorn stelt dat in 2018 voor het eerst sedert jaren de wettelijk vastgelegde verdringingsreeks in werking trad (Dat nieuwe klimaat komt er toch, Rutger, 8/2). Zo wekt ze abusievelijk de indruk dat pas toen – dus niet al vele jaren eerder – er sprake was van een dreigende waterschaarste. Terwijl bijvoorbeeld in de droge zomer van 2003 die reeks reeds operationeel was. Ik was toen voorzitter van de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) die de verdringingsreeks operationaliseert tijdens watertekorten.

Zeespiegelstijging (2)

Hoe hoog moet de dam?

Het lijkt me waarschijnlijk dat een dam die twee meter zeespiegelstijging aankan bij voltooiing al vrijwel of helemaal onbruikbaar blijkt te zijn (Honderd jaar bouwen aan een dijk rond de Noordzee, 8/2). Het zal veel tijd vergen om alle betrokken landen op één lijn te krijgen, ook voor wat de kostenverdeling betreft. Dan is er nog de aanleg. Tegen de tijd dat deze dam klaar is, staat het water een meter of wat hoger dan nu.

Tweede Kamer

Duitsers doen het beter

Zihni Özdil schrijft over onderbezetting in de Tweede Kamer (Dat de Kamer vleugellam is, komt door u, 8/2). Ter vergelijking: vorig najaar werkte ik namens de Duitse overheid samen met het team van een Bundestag-afgevaardigde ter voorbereiding op een internationale internetconferentie in Berlijn. Dit team bestond uit drie personen en waar nodig schoven nog twee mensen aan ter ondersteuning. Het resultaat mocht er zijn. Drie ondersteunende mensen voor één lid. Wat een verschil met Nederland.

Covid-19-virus

De reactie is kwetsend

Er moet me iets van het hart. Ikzelf ben Chinees, geboren en getogen in Nederland. Ik vraag me hardop af in hoeverre het coronavirus feitelijk gevaarlijker is dan voorgaande virusuitbraken, zoals H1N1. Of is de reactie extra beladen juist omdat het virus in China begon? Chinezen worden meteen bestempeld met denigrerende stereotypes (‘Het racisme tegen Chinezen is een puist die nu openbreekt’, 12/2). Dit maakt me boos en gekwetst. Ik durf haast niet te kuchen, je ziet de mensen dan meteen denken.

Thierry Baudet

Geef hem geen voer

In reactie op alle stukken over Baudet: is het niet verstandiger hem minder media-aandacht te geven? Net als Trump vaart hij goed bij deze gratis reclame.

Michael Bloomberg

Daar gaan we weer

Willem Post vindt Michael Bloomberg een goede keuze als opvolger van Trump (Mike Bloomberg is de beste keuze voor Democraten én Republikeinen, 13/2). Weer een miljardair aan de macht?

Correcties/aanvullingen

Wet zorg en dwang

In Ouderen en gehandicapten door nieuwe wet ernstig gedupeerd (6/2, p. 1) staat: „Veel dwangmaatregelen (behalve medicatie toedienen) hoeven in de Wet zorg en dwang niet aan de rechter te worden voorgelegd, zoals wel verplicht is bij psychiatrisch patiënten. En er hoeft officieel geen arts over te beslissen, maar een ‘zorgverantwoordelijke’: iemand met minimaal opleidingsniveau mbo-3.”

Ook medicatie hoeft onder die wet niet aan de rechter te worden voorgelegd. Over medicatie moet wél een arts beslissen, en niet alleen iemand met opleidingsniveau mbo-3.