Limburg ontslaat ‘klussende’ oud-politici

Nepotisme De provincie Limburg heft de functies op van enkele oud-politici die als adviseur, ambassadeur of lobbyist waren ingehuurd.

Maxime Verhagen in 2013.
Maxime Verhagen in 2013. Foto Wiebe Kiestra

De Limburgse oud-politici Maxime Verhagen en René van der Linden zijn geen ‘ambassadeur’ meer van de provincie Limburg. Het provinciebestuur heeft hun opdracht beëindigd. Ook is de band verbroken met PVV’er Antoine Janssen, die voor driekwart miljoen euro aan adviesklussen kreeg na zijn vertrek als gedeputeerde in Limburg.

Het besluit komt na kritiek van minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66). In een brief aan het provinciebestuur schreef de bewindsvrouw vorig jaar dat Limburg moet stoppen met het regelmatig exclusief gunnen van betaalde klussen en banen aan oud-politici. Bij zulke opdrachten dienen bij voorkeur meer offertes gevraagd worden om elke (schijnbare) belangenverstrengeling te vermijden.

Ollongren reageerde op berichten in NRC en dagblad De Limburger over het op grote schaal onderhands uitdelen van baantjes. Daarbij werden aanbestedingsregels en de eigen gedragscode geschonden. De procedures waren niet transparant en afspraken over de beloning geheim.

Geen enkele andere provincie schakelde tussen 2015 en 2018 zo veel oud-politici in. In Limburg kregen 31 voormalig ministers, staatssecretarissen, Kamerleden, gedeputeerden, burgemeesters en wethouders 46 opdrachten als adviseur, lobbyist, of ambassadeur. Hiermee was bijna 2 miljoen euro gemoeid.

‘Contracten beëindigd’

De provincie kondigde na de krantenberichten aan het beleid te willen herzien. Woensdag schrijft gedeputeerde Ger Koopmans (CDA) in een brief aan Provinciale Staten dat er in 2019 „diverse opdrachten zijn beëindigd”. Het gaat onder meer om de contracten met Verhagen, Van der Linden en Janssen. „Hiermee is het totaal aantal opdrachten aan oud-bestuurders in 2019 afgenomen ten opzichte van voorgaande jaren.”

Lees ook: Het onderzoek van NRC en De Limburger naar bijklussende politici in Limburg

Leden van het college van Gedeputeerde Staten – het dagelijks bestuur van de provincie – deelden afgelopen jaren naar eigen inzicht opdrachten uit aan oud-politici uit hun netwerk. Regels die dat bemoeilijkten, werden geschrapt. Zo verdween in 2014 de ‘antidraaideurbepaling’ uit de gedragscode.

Dubbelrol Maxime Verhagen

Oud-minister Maxime Verhagen (CDA) bracht als ‘ambassadeur’ duizenden euro’s in rekening bij de provincie voor „gesprekken” die hij had met VDL – eigenaar van autofabriek NedCar – terwijl hij ook bij VDL op de loonlijst staat als adviseur. Verhagen was niet bereikbaar voor commentaar.

CDA’er René van der Linden – oud-voorzitter van de assemblee van de Raad van Europa – haalde als ambassadeur voor 116.160 euro vooral de banden aan met Azerbeidzjan, dat bekendstaat om zijn mensenrechtenschendingen. Van der Linden, op vriendschappelijke voet met dictator Ilham Aliyev, leidde in korte tijd zes Limburgse handelsmissies naar dat land. Vier extra vrachtvluchten per week op vliegveld Beek is het enige tastbare resultaat.

Van der Linden wil niet reageren op zijn vertrek: „Uw publicaties tartten alle eerlijkheid.”

Opdracht vriend Joop Atsma

Bij het verstrekken van opdrachten aan oud-gedeputeerde Janssen werd in strijd gehandeld met de interne aanbestedingsregels door niet meer offertes te vragen. Gedeputeerde Koopmans schond de eigen gedragscode door mee te beslissen over een adviesopdracht aan zijn vriend en partijgenoot, oud-staatssecretaris Joop Atsma.

In een toelichting op zijn brief zegt Koopmans desgevraagd dat de beleidswijziging losstaat van de publicaties. Koopmans: „Met de komst van een nieuwe directie van de provincie zijn we strikter gaan kijken naar alles wat met inhuur te maken heeft. Dus niet alleen naar de benoemingen. Het besluit om Janssen te ontslaan was van de directie, om de inhuur te beperken. Ik wil voorkomen dat het beeld ontstaat dat hij na politieke druk is ontslagen.”

Kan Limburg nu opeens zonder ambassadeurs? Koopmans: „Er komt ook nieuw economisch beleid. Welke plek ambassadeurs daar wel of niet in krijgen, weet ik niet.”