PBL: kostenstijging warmtetransitie blijft beperkt

Klimaatakkoord Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) spreekt de woningcorporaties tegen. Van een „kostbare rekenfout” is geen sprake.
In 2030 moeten anderhalf miljoen huishoudens van het gas af en duurzaam zijn.
In 2030 moeten anderhalf miljoen huishoudens van het gas af en duurzaam zijn. Foto Koen van Weel/ANP

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) blijft achter de berekening van de kosten van de verduurzaming van de huizen staan. Het AD schreef donderdag dat door een misrekening van het planbureau de kosten fors op zouden lopen. „Van een kostbare rekenfout is geen sprake, de kosten blijven binnen de bandbreedte”, zegt PBL-onderzoeker Nico Hoogervorst tegen NRC.

Volgens Aedes, de koepel van woningcorporaties, zijn de daadwerkelijke kosten 50 procent hoger dan PBL had becijferd omdat het planbureau sommige kostenposten niet had meegerekend. Volgens het AD rekende het PBL niet alle kostenposten - zoals winst- en risicoberekeningen van aannemers - door. Hoogervorst erkende dat in de krant, maar zegt nu dat dit soort zaken wel meegenomen werden. De woningcorporaties vinden al langer dat de kosten van de warmtetransitie onderschat worden.

Enige stijging van de kosten zal er wel zijn, zegt het PBL, maar die blijven binnen de opgestelde kaders. „We ontkennen niet dat die andere kosten er zijn, maar dat zijn niet de kosten van het klimaatakkoord.” Het PBL beschouwt de kosten van verduurzaming als onderdeel van renovatiekosten, die woningcorporaties toch al zouden maken. Het gaat dan om het tijdelijk verhuizen van mensen en het plaatsen van steigers. „Die kosten zijn in de berekening niet meegenomen, maar dit past binnen de bandbreedte die het PBL eerder heeft aangegeven bij berekeningen.”

De vergelijking van Aedes in het AD noemt het planbureau een vergelijking „tussen appels en peren”. „Het gaat om een andere benadering van de kosten: het PBL heeft de nationale kosten berekend, waarin de kosten voor de samenleving als geheel worden meegenomen. Sommige kosten zijn voor de samenleving neutraal, maar voor partijen relevant, bijvoorbeeld de btw, die van een bedrijf naar de overheid gaat.”

In 2030 moeten anderhalf miljoen huizen verduurzaamd worden en van het gas af. De woningcorporaties, met 2,5 miljoen woningen in beheer, spelen daarin een belangrijke rol en zullen fors moeten investeren. De totale kosten lopen op tot 3,4 miljard per jaar. Een woordvoerder van het PBL zegt de zorgen over de kosten van burgers en woningcorporaties te begrijpen. „Voor hen zijn de extra kosten - bijvoorbeeld van btw - reële kosten.” Ook kunnen subsidieregelingen de kosten verlagen, zegt het PBL.

Dit jaar komt het PBL met een berekening van de eindgebruikerskosten. Het planbureau hoopt dat de kosten voor de corporaties dan duidelijker worden.